Fozzie

Fozzie är ett svenskt musikfanzine, huvudsakligen om svensk alternativ pop. Fozzie startades i Uppsala av Sara Reis 1994 och kom under en följd av år uppmärksamma flera senare kända band i deras tidiga karriär. Efter nära 12 års paus kom Fozzie åter tillbaka i oktober 2018, då i en mer påkostad version, tryckt i fyrfärg.

Hemsida: http://fozziefanzine.blogspot.com

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg