Historiskan

Historiskan är en modern och genusmedveten historietidning som sätter kvinnorna i fokus. Sedan december 2015 har tidningen utkommit med fyra välmatade nummer per år.

Målet med Historiskan är att skapa en tidning som överraskar och inspirerar sina läsare, en tidning som i varje nummer erbjuder mångfaldsperspektiv, intersektionalitet och en stor geografisk och tidsmässig spridning – och som förhoppningsvis kan bidra till att kvinnorna blir mer synliga i vår gemensamma historieskrivning.

Hemsida: https://historiskan.se

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg