iMAGO

Ordet ”imago” kommer från latin och betyder avbild. En annan betydelse av ordet imago är vad en insekt kallas när den är fullt utvecklad, till exempel när en larv utvecklas till en fjäril. Magasinet iMAGOs ledstjärna är artikel 30 i FN:s Funktionsrättskonvention. Artikel 30 handlar om allas rätt till att ta del av kultur och möjlighet att skapa kultur – inte bara i eget intresse, utan även för samhällets berikande. För att göra detta jobbar iMAGO med olika redaktioner runt om i landet. Här får du veta mer om våra redaktioner som är med och skapar innehållet till iMAGO.

Hemsida: https://magasinetimago.se/

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg