Kritiker

Kritiker är en nordisk litteraturtidskrift i brytningspunkten mellan skönlitteratur och kritiskt tänkande text. Tidskriften utkommer sedan 2006 med fyra nummer om året på de skandinaviska språken. För varje nummer ansvarar en gästredaktion i samarbete med redaktionsrådet.
»Som en av få transnordiska plattformer för ny litteratur och kritik tycks [Kritiker] alltjämt oundgängliga, och för sin pigga introduktion av samtida författarskap, liksom för det omedgörliga utpekandet av en rad alltför ofta förbisedda – men så grundläggande – problem inom litteratursfären ska de ha fint beröm.«  – Viola Bao, Svenska Dagbladet

Hemsida: http://www.kritiker.nu

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Ekonomitjänst 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-743 99 08
Medialab 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg