Kritiker

Kritiker är en litteraturtidskrift grundad i ett tvärnordiskt samarbete. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och innehåller allt från skönlitterära bidrag, översatt poesi och läsningar av enskilda böcker, till essäer, författarsamtal och visuell konst.
Kritiker vill omförhandla vad som identifieras som nordiskt i litteraturen, öka utbytet mellan de nordiska grannländerna och ge en bättre inblick i vad som pågår inom ländernas litteraturområden.

Hemsida: http://www.kritiker.nu

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Ekonomitjänst 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-743 99 08
Medialab 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg