Kurage

Kurage är en idéplattform för och om den ideella sektorn. Här möts dess ledare och diskuterar civilsamhällets utmaningar och möjligheter, liksom samhällsfrågor i stort. Varje nummer kretsar kring ett nytt tema och nya skribenter som delar med sig av sina idéer, perspektiv och erfarenheter.

Hemsida: http://idealistas.se/kurage/

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg