Meänmaa

Tidskriften Meänmaa arbetar för meänkieli och dess kultur, och behandlar språkets gränser och gränslöshet. Tidskriften startades av Bengt Pohjanen 2009. Sedan 2018 sitter en ny och tacksam redaktion för uppgiften att sprida tidskriftens anda. Samtliga i redaktionen med rötter i Tornedalen och med en vilja att lyfta det litterära och kulturella i Tornedalen. Redaktionen håller till i Göteborg och Karlstad.
Tidskriften utkommer år (2019) i 4 volymer och kommer att innehålla essäer, dikter, recensioner och prosa från, om och till Tornedalen.

Hemsida: http://www.meanmaa.net/index_mma.htm

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg