Motdrag

Motdrag är ett drogpolitiskt magasin från Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF – en ideell organisation som kämpar för en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. Motdrag har funnits i 39 år och startades ideellt av en grupp medlemmar. Den numera prisade SVT-journalisten Ann-Britt Ryd Pettersson var med och startade Motdrag. Man tyckte att vuxenförbundet IOGT-NTO:s tidning Accent var för en äldre målgrupp.
– Vi unga tyckte att Accent var mossig och vi ville ha en egen tidning. Till en början var de som bestämde i IOGT-NTO negativa, men sedan blev det bättre, berättade hon i Motdrag för några år sedan.

Idag får ungefär 5000 prenumeranter och medlemmar tidningen och den är gratis för och skickas automatiskt ut till medlemmar i UNF.

Hemsida: https://motdrag.se/

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg