Populär poesi

Tidskriften Populär Poesi finns både som tryck och i folkbildningens anda som en fyllig hemsida med gratisläsning. Den ideella föreningen Populär Poesi arbetar sedan den bildades för att sprida poesi i alla dess former. De arrangerar poesifester och fringefestivaler för dem som vill framträda, de arrangerar samtalskurser i poetik för dem som vill bilda sig och de har en grupp på Facebook där tusentals poeter fritt lägger ut sina alster.

Hemsida: https://www.popularpoesi.se

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg