Utbildningar

Vi utvecklar och genomför utbildningar på eget initiativ och på uppdrag av andra, allt ifrån kortare workshops till längre fortbildningspaket och universitetskurser. 

Att leda kulturprojekt 

Arbetar du mycket i projektform men saknar grundläggande metoder för planering? Vill du utveckla dina förmågor att leda projektgrupper? Vill du utforska kulturprojektets olika sammanhang och möjligheter?

Att leda kulturprojekt är en kurs som sträcker sig över fyra heldagar och blandar teori, praktik och samtal. Mellan tillfällena genomför du mindre uppgifter för att praktiskt få prova det du lär dig.

Kursen innehåller aktuella teorier och metoder kring ledarskap och projektmetodik och en möjlighet att tillsammans med andra prova och reflektera kring dem. Här finns utrymme för kunskap och diskussion om konsten och kulturens politiska och ekonomiska kontext. Målsättningen är att bli bättre på att både arbeta väl tillsammans och kunna navigera i kulturprojektens olika faser, sammanhang och förutsättningar.

  • Träff 1. Introduktion & projektmetodik
  • Träff 2. Projektledarrollen & projektgruppen
  • Träff 3. Projektet i sitt sammanhang & utvärdering av projekt
  • Träff 4. Att navigera i osäkerhet och risk, projektlab & avslut

Kurskoordinator: Anna Johansen

”Kursen ger en bra överblick på vad det är att jobba i projekt och lyfter delar i arbetsrollen som kräver energi vilket inte alltid uppmärksammats. Och inte minst ger kursen tid för reflektion. En annan stor behållning har varit tiden för samtal med kollegor som är i liknande situation i sitt arbete.”

Kursdeltagare Göteborgs Stads Kulturförvaltning

Här kan du se när kursen ges nästa gång. Att leda kulturprojekt kan även bokas som uppdragsutbildning.

Konsten att leva på sin konst 

Konsten att leva på sin konst eller The Art of Living on Art är en kurs som vi genomfört i flera omgångar, på både svenska och engelska.  Den riktar sig till konstnärligt verksamma som vill utveckla sina möjligheter att försörja sig på sitt konstnärskap. 

Kulturverkstan 

Nätverkstan driver även Kulturverkstan som är en tvåårig utbildning till internationell kulturprojektledare. Sedan 1999 har vi examinerat fler än 600 personer. Utbildningen bedrivs inom yrkeshögskolan och utvecklas ständigt utifrån relevanta kompetensbehov. Vi antar 35 nya studerande varje år och två klasser går parallellt. Utbildningen finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Övriga fortbildningar för kulturlivet 

Nätverkstan utvecklar kontinuerligt nya utbildningar, skräddarsydda efter behov som uppstår inom kulturområdet. Rum för ledarskap är ett exempel, Komplexa kulturutmaningar och hållbar samverkan ett annat. Vi arrangerar också öppna samtal för allmänheten och workshops för tidskrifter och kulturutövare som vill lära sig mer om podcast och film.

Vi tar både egna initiativ och arbetar på uppdrag av andra. Hör av dig om du vill bolla utbildningsidéer med oss.