Medieverkstan

Medieverkstan är en mötesplats och ett resurscentrum för dig som vill arbeta med film och ljud. Vi är en del av Nätverkstan och drivs med stöd av Västra Götalandsregionen.

Studio, Medieverkstan

En mötesplats i Lagerhuset 

På tredje våningen i Lagerhuset finns en produktionsmiljö med poddstudio, redigeringsstationer för video och utskriftsmöjligheter. Här kan du arbeta självständigt med dina projekt. Du får en egen nyckel och kan komma och gå som du vill. Medieverkstan är alltid öppen. Det finns också resurser som du kan boka och låna med dig.

Vi ingår i olika nätverk med närhet till Göthenburgo och andra aktörer i Lagerhuset samt filmrörelsen i västra Sverige. Du får tillgång till kurser, workshops, rådgivning och viss handledning. Vi finns till hands för att hjälpa dig att genomföra ditt projekt.

En resurs för digital teknik

För att få tillgång till Medieverkstan behöver du bli medlem. Du behöver inga särskilda kvalifikationer. Vi riktar oss till alla inom kulturlivet som är intresserade av att arbeta med film och ljud, bland våra medlemmar finns såväl nybörjare som professionella aktörer. Medieverkstan drivs som en del av Nätverkstans långsiktiga regionala uppdrag.

Nätverkstan ska vara en angelägen och tillgänglig resurs inom digital teknik samt medie- och informationskunnighet för konstnärer, kulturaktörer och civilsamhälle i Västra Götaland för att stimulera ungas filmintresse, utveckla nya berättelser och vidga deltagandet i kulturlivet.

Ur målsättningarna för Nätverkstans långsiktiga uppdrag 2021–2024.