Utbud Pressbyrån

Alla titlar som beställs via Nätverkstan Kulturtidskrifter säljs mot kommission. Ingen returhantering förekommer. 
Fler titlar tillkommer inom kort. 

Vid frågor eller för beställning, kontakta tidskrift@natverkstan.net

HISTORISKAN
Historiskan är Sveriges första kvinnohistoriska tidning. En modern och genusmedveten historietidning som varvar historiska milstolpar och berömda begivenheter med mindre bekanta men icke desto mindre viktiga kvinnor och händelser.

Pris för lösnummer: 99 SEK
Artikelnamn: Historiskan
Antal nr/år: 4
Momssats: 6 %
EAN: 9 772002 150236

GALAGO
Sveriges ledande tidskrift för alternativa serier. Alltifrån färgstark självbiografi till nattsvart politisk satir ryms mellan pärmarna. Gamla serierävar som nya stjärnskott, alla har sin plats i Galago.

Pris för lösnummer: 99 SEK
Artikelnamn: Galago
Antal nr/år: 4
Momssats: 6 %
EAN: 9 770348 788007

DIVAN
Divan är en tidskrift för kultur och psykoanalys med en psykoanalytisk eller psykoanalytiskt inspirerad grundhållning. Varje nummer rymmer en diskuterande presentation av minst ett konstnärskap och dess specifika visualitet.

Pris för lösnummer: 150 SEK
Artikelnamn: Divan
Antal nr/år: 2
Momssats: 6 %
EAN: 9 789186 441302