Våra tjänster

Nätverkstan Redovisning stöttar kulturlivet med kunskap, tjänster och rådgivning inom ekonomi. Vi skapar trygga ramar för konstnärer och kulturorganisationer att verka inom. Vi vill helt enkelt göra det enklare att driva kulturverksamheter och att leva på sin konst. 

Ekonomitjänster för kulturlivet

Nätverkstan sköter redovisningen för över hundra organisationer och aktörer runtom i Sverige, bland annat teatrar, kulturtidskrifter, dansare, gallerier konstnärer, bokförlag, konstskolor, intresseorganisationer och miljöorganisationer. Vi har många års erfarenhet av och stort intresse för kulturorganisationer, idéburen verksamhet, projekt och bidragsfinansiering. 

Vi gör allt det där som en redovisningsbyrå gör 

 • Löpande bokföring
 • Betalningar 
 • Fakturering 
 • Bokslut 
 • Årsredovisning, årsrapport
 • Deklaration 
 • Moms 
 • Löneadministration/HR
 • Ekonomiska rapporter 
 • Bidrag 
 • Finansiering 
 • Projekt: budget, ansökan, uppföljning/genomförande, återrapportering del- och slutrapportering
 • Rådgivning 
 • Handledning och utbildning med inriktning på er verksamhet
 • Ekonomistöd för projektledare, verksamhetsledare och styrelse
 • Budget, rapportering och uppföljning av er verksamhet.

Specialiserad kunskap

Vi fokuserar på kulturlivet, idéburen och bidragsfinansierad verksamhet där vi har särskild kompetens. Moms kan till exempel se annorlunda ut inom kultursektorn, vi kan sådant som sink och a-sink och är vana vid internationellt utbyte och handel. Vi kan ge ekonomistöd för projektledare i små och stora projekt. För att få en så bra ekonomistyrning som möjligt kan vi även erbjuda skräddarsydda kurser som utgår från er verksamhet. 

Samarbete och personlig kontakt 

Vi arbetar tillsammans med er. För oss är det viktigt att lyssna in behov och stötta med just den kompetens ni behöver. Vi arbetar med personliga kontakter för att bygga samarbete, lära känna er och anpassa våra tjänster. Här kan ni få hjälp med mycket eller lite beroende på vad ni har för behov. Vi arbetar med helt digitaliserade och integrerade system, vilket gör samarbetet väldigt smidigt. Nätverkstan Redovisning kan helt enkelt utgöra ekonomifunktionen i er verksamhet och stå för stabilitet och kontinuitet.