Fokus på kulturtidskrifter

Det senaste från Fokus på kulturtidskrifter

Om Nätverkstan Kulturtidskrifter

Nätverkstan Kulturtidskrifters syfte är att vara ett stöd för svenska kulturtidskrifter på bästa möjliga sätt. Vi arbetar ständigt med att förbättra och förenkla distribution, för att synliggöra, sprida och marknadsföra tidskrifterna samt för att tillhandahålla utrustning på både fysiska och digitala plattformar. Vi strävar efter att hjälpa kulturtidskrifterna nå läsare både via vårt återförsäljarnätverk och våra utåtriktade aktiviteter.

Verksamheten finansieras av Kulturrådet.

Synliggörande

Ingen vet med säkerhet hur många kulturtidskrifter det finns i Sverige, men det lär ligga någonstans mellan 500 och 1000 stycken! Tillsammans uppvisar de en enorm form- och ämnesmässig bredd. Kulturtidskrifterna är viktiga då de berikar den kulturella mångfalden och ser till att fler obundna röster får möjlighet att komma till tals i det offentliga rummet. Men om man inte vill vara riktigt så högtravande kan man ju nöja sig med att konstatera att kulturtidskrifterna är viktiga för att fler får läsa om det de är intresserade av.

Sedan 2005 driver Nätverkstan ett projekt som syftar till att förbättra distribution och synlighet av landets kulturtidskrifter – Nätverkstan Kulturtidskrifter. För att fler ska få upptäcka mer!

Basen i detta arbete är kommissionssystemet, i vilket drygt 100 tidskrifter förmedlas till omkring 300 återförsäljare. Förutom detta deltar vi vid olika evenemang, så som bokmässor och musikfestivaler, ordnar publika tillställningar på bibliotek med mera. Vi arrangerar även utbildnings- och diskussionsdagar för tidskriftsmakarna.

Vi har bland annat varit på: Bokmässan i Göteborg, Stockholms Litteraturmässa, Littfest i Umeå, Helsingfors Bokmässa, Scener & samtal i Göteborg, Sigtuna Litteraturfestival, Textival i Göteborg, Feministisk festival i Malmö och Peace&Love i Borlänge.

Verkligheten är så fylld av hemligheter

Svetlana Aleksijevitj

Ord&Bild 5/2017

Kampanjer och samordning

På samma sätt som vi försöker möta upp det behov som uttrycks från redaktörer av att mötas och diskutera aktuell problematik, samordnar vi även kampanjer. Många redaktioner upplever det svårt att klara av marknadsföringen själva på grund av både bristande tid och möjlighet att avvara personer till ändamålet. Vi undersöker ständigt hur vi kan utveckla detta på ett bra sätt, för så många som möjligt. Förutom att vi syns fysiskt på väl valda ställen och representerar kulturtidskrifterna runt om i landet, skapar vi därför kampanjer eller annan typ av samordning för tidskrifter. Bland annat gör vi kampanjen ”Kulturklappen”, som riktar sig till företag och arbetsgivare som har möjlighet att ge sina anställda en julklapp som räcker längre än en chokladask – nämligen en prenumeration på en kulturtidskrift som räcker ett år. Kulturklappen går också att ge bort som presentkort om du som privatperson vill ge bort till någon.

Läs mer om kulturklappen här!

Kulturtidskrifter i butik

Vill du bli återförsäljare av kulturtidskrifter eller vill du få ut din tidskrift i butik?

Nätverkstan Kulturtidskrifter är en sambandscentral för ungefär hundra kulturtidskrifter och drygt trehundra återförsäljare i Skandinavien. Vår kommissionstjänst gör det möjligt för kulturtidskrifter att hitta nya läsare och för boklådor, nätbokhandlare,  museibutiker, caféer och andra försäljningsställen att hitta intressanta tidskrifter.

I en tid av mediekoncentration och allt snabbare nyhetsflöde är den reflekterande kulturtidskriften viktigare än någonsin. I Sverige finns ett rikt utbud av kulturtidskrifter. De har dock svårt att nå ut. De kan vara svåra att få tag på. Det är det problemet Nätverkstans kommissionstjänst söker råda bot på.

För ytterligare information och kostnadsförslag kontakta Maria Felle. Telefon: 031-743 99 04

Kulturtidskrifter LIVE

Under våren 2020 ändrades förutsättningarna för en stor del av vår och alla andras verksamheter. Möten och evenemang ströks ur kalendern och möjligheten att träffas för möten försvann. I dialog med redaktörer på de tidskrifter vi jobbar med uppfattade vi ett behov av att samla tankarna kring den rådande situationen och få till samtal om vägar framåt. Nätverkstan Kulturtidskrifters reaktion på detta är en serie streamade samtal som försöker kartlägga situationen för tidskrifterna och lyfta flera olika perspektiv kring pandemi, isolering och framtid.  

Kulturtidskrifter LIVE #1 – Lägesrapport Lira och Offside Press

Patrik Lindgren och Anna Falck arbetar båda med tidskrifter som tydligt påverkas redan på kort sikt genom ett bortfall av annonsörer och inställda evenemang och festivaler. De kommer att diskutera läget för sina respektive verksamheter och för kulturtidskrifter i allmänhet. Samtalet leds av Olav Fumarola Unsgaard.

Medverkande:
∙ Patrik Lindgren, Lira Musikmagasin
∙ Anna Falck, Offside Press (Filter, Skriva och Offside)
∙ Olav Fumarola Unsgaard, programansvarig på Göteborgs Litteraturhus och styrelseordförande i Ord&Bild

Kulturtidskrifter LIVE #1 sändes från Göteborgs Litteraturhus i Lagerhuset.

Finansieras med stöd av Kulturrådet.

Kulturtidskrifter LIVE #2 – möt Kritiker och Historiskan

Hur mår kulturtidskrifterna under pågående pandemi? Hannah Ohlén Järvinen samtalar med de Malmöbaserade tidskrifterna Kritiker och Historiskan om alternativa strategier, digital omställning och deras tankar om framtiden.

Medverkande:
∙ Eva Bonde, Historiskan
∙ Ylva Gripfelt, Tidskriften Kritiker
∙ Hannah Ohlén Järvinen, Fronesis och Kris och kritik

Kulturtidskrifter LIVE #2 sänds från Inter Arts Center i Malmö i samarbete med Mediaverkstaden Skåne och Inter Arts Center.

Finansieras med stöd av Kulturrådet.

Kulturtidskrifter LIVE #3 – Det nordiska perspektivet

Välkommen att ta del av ett panelsamtal med kulturtidskriftsredaktörer från hela Norden. Hur påverkas kulturtidskrifter av coronapandemin och dess följdverkningar i samhället? Vilka skillnader och likheter finns i de olika nordiska länderna? Hur kan vi på bästa vis hjälpa varandra genom krisen?

Medverkande:
• Ana Stanicevic, Starafugl (ISL)
• Jonas Gilbert, Arche (SE)
• Paavo Heinonen, Kaltio (FI)
• Sigrid Kraglund, Atlas (DK)
• Audun Lindholm, Vagant (NO)

Moderator:
• Olav Fumarola Unsgaard, programansvarig Göteborgs Litteraturhus och ordförande i styrelsen för tidskriften Ord&Bild

Kulturtidskrifter LIVE #3 arrangeras av Nätverkstan / Nordiskt nätverk för kulturtidskrifter i samarbete med de nordiska tidskriftsföreningarna.

Finansieras med stöd av Kulturrådet och Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur.

Kulturtidskrifter LIVE #4 – Tillsammans genom krisen

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, FSK, organiserar ett hundratal av landets kulturtidskrifter och jobbar för att tillvarata deras intressen. I detta samtal träffar vi FSK för att prata kring den rådande situationen och hur den påverkar medlemmarna. Hur slår krisen mot små respektive lite större tidskrifter? Vilka stödformer efterlyser medlemmarna? Kan man se några positiva effekter för tidskrifterna, som mer tid för läsning, ökad takt på digitalisering med mera?

Medverkande:
∙ Siri Reuterstrand, Alba.nu och ordförande i FSK
∙ Jonas Gilbert, Arche och styrelseledamot i FSK

Samtalet leds av:
∙ Olav Fumarola Unsgaard, programansvarig på Göteborgs Litteraturhus och styrelseordförande i Ord&Bild.

Kulturtidskrifter LIVE #4 sänds från Göteborgs Litteraturhus. Filmar gör Leif Eriksson från Medieverkstan. Samtalet finansieras med stöd av Kulturrådet.

 

Kulturtidskrifter LIVE #5 – Omställningstider

Hur och vad tänker tidskrifterna kring digitala lösningar och alternativa publiceringssätt i en tid när allt förändras? Möt Mårten Björk från Subaltern och Anders Karlin från Walden. Samtalet leds av Hannah Ohlén Järvinen från Fronesis/Kris och kritik.

Medverkande:
∙ Mårten Björk , Tidskriften Subaltern
∙ Anders Karlin, Magasinet Walden

Samtalet leds av:
∙ Hannah Ohlén Järvinen, Fronesis och Kris och kritik

Kulturtidskrifter LIVE #5 sändes från Inter Arts Center i Malmö i samarbete med Mediaverkstaden Skåne och Inter Arts Center. Samtalet finansieras med stöd av Kulturrådet.

 

Kulturtidskrifter LIVE #6 – Nordiskt perspektiv – en uppföljning

Välkommen att ta del av ett andra panelsamtal med kulturtidskriftsredaktörer från hela Norden. Vi följer upp vårens samtal och stämmer av hur läget är just nu i de olika nordiska länderna. Hur påverkas kulturtidskrifter av coronapandemin och dess följdverkningar i samhället? Finns det något vi kan göra för att hjälpa varandra genom krisen? Har förutsättningarna ändrats?

Medverkande:
• Ana Stanicevic, Starafugl (ISL)
• Jonas Gilbert, Arche (SE)
• Paavo Heinonen, Kaltio (FI)
• Sigrid Kraglund, Atlas (DK)

Moderator:
• Maria Felle, Nätverkstan Kultur (SE)

Kulturtidskrifter LIVE #6 arrangeras av Nätverkstan / Nordiskt nätverk för kulturtidskrifter i samarbete med de nordiska tidskriftsföreningarna.
Finansieras med stöd av Kulturrådet och Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur.

Kulturtidskrifter LIVE – Papper vs digitalt, eller båda?

Tidskriftsvärlden är på god väg att förändras i grunden och i takt med att nya vägar och riktningar växer fram, uppstår frågor kring vilket format som egentligen fungerar bäst. Redaktörer ställer sig frågan vad en tidskrift i papper kan göra som en digital version inte kan och vice versa. Finns det värden och möjligheter i det ena formatet som inte motsvaras i det andra? Finns det något val som passar just din tidskrift bättre än det andra? Behöver den finnas på flera plattformar och inte bara en?

Unn Edberg berättar om Vi:s digitala strategi; om ljudtrenden och om att framtidssäkra genom att gå tillbaka till rötterna. Under samtalet möter hon tidskrifterna Camino och Galago, som båda har använt olika strategier. Galago beslutade sig för att öka sin utgivning i print, medan Camino helt gick över till digitalt.

Medverkande:
Rojin Pertow, chefredaktör på Galago
Ingemar Tigerberg, redaktör på Camino

Samtalet leds av:
Unn Edberg, Chefredaktör för Vi och VD på Vi Media, som även ger ut Vi Läser. Samtalen finansieras med stöd av Kulturrådet.

Kulturtidskriftsfestival – Norrland

Festivalfinal! Fjärde gången gillt! Varmt välkommen till vår första fysiska kulturtidskriftsfestival på Bokcafé Pilgatan! Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK), Nätverkstan kulturtidskrifter och Mediaverkstaden Skåne bjuder in till ytterligare ett fullmatat kulturtidskriftsprogram med fokus på Norrland.

Möt Det grymma svärdet, Provins, författaren Pernilla Berglund och Littfestarrangören Erik Jonsson. Lyssna till poesi, prosa och ta del av spännande samtal med några av Norrlands mest tongivande kulturaktörer.

Kulturtidskriftsfestival Stockholm

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, Nätverkstan kulturtidskrifter och Mediaverkstaden Skåne bjuder in till ännu ett fullmatat kulturtidskriftsprogram med fokus på Stockholm.

Möt Parnass, Tydningen, OEI, Karavan och Hjärnstorm. Lyssna till kollageframställningar, uppläsningar och mikrosamtal.
Mikrointervjuer med 3 högaktuella kulturaktörer och minisamtal med 3 av Stockholms bokhandlare. Jan Kärrö, handläggare på Kulturrådet, rätar ut bidragsfrågetecken. Uppträder gör Interzone, med förstärkning från artisten Vera Vinter.

Nordiskt nätverk för kulturtidskrifter

Under hösten genomförde Nätverkstan tillsammans med de nordiska föreningarna för kulturtidskrifter en Nordisk kulturtidskriftskonferens för att stärka samarbetet för tidskriftsmakarna och kulturtidskriftsföreningarna i Norden. Vår förhoppning är att de stärkta relationerna kan vara grund till fortsatt nordisk
 samverkan mellan redaktioner, såväl praktiskt-redaktionellt som idémässigt-intellektuellt. En viktig
 förutsättning är då det personliga mötet. Vår målsättning är att göra en nordisk konferens för kulturtidskrifter till ett återkommande evenemang och planerar nu att genomföra konferens nummer två under hösten 2021. Mer information om nätverket som genomfördes 2019 kan du läsa här.

Podcasts

Workshops

Är du intresserad av att göra podcast med din tidskrift?

Vi märker att allt fler tidskrifter söker möjligheten att synliggöra sin tidskrift i fler format än det tryckta och erbjuder därför en serie workshops under namnet – Så funkar poddar!

Poddworkshopen handlar om hur poddlandskapet ser ut just nu och hur man bär sig åt för att starta sin egen podcast. Vi går igenom allt det som kan vara bra att tänka på innan man sätter sig bakom mikrofonen: varför ska man göra just en podd, istället för en text? Måste man ha ett ordagrant manus? På vilket sätt är det annorlunda att berätta en historia i ljud jämfört med i text? Vad kännetecknar de poddar vi tycker om och vilka beståndsdelar består en podd egentligen av? Workshopen innehåller också en praktisk del där vi går igenom redigering och vi pratar också om vad måste man tänka på när man spelar in, när man klipper och hur vi bär oss åt för att publicera och marknadsföra våra poddar.

Vill du höra mer om workshopen, kontakta oss på kulturtidskrifter@natverkstan.net

Pod-kit

Vi har möjlighet att hjälpa tidskrifter både med inspelning, produktion och publicering av deras podcasts. Dels har vi en poddstudio på Medieverkstan dit tidskrifterna kan komma och spela in. Hos oss finns grundläggande inspelningsteknik i studion att tillgå för den som är medlem. Vi kan också hjälpa till med postproduktion och med hur de sedan ska publiceras.

Som medlem eller kund hos oss på Nätverkstan Kulturtidskrifter kan du också boka ett mobilt poddkit som du kan ta med till inspelningsplats om du hellre föredrar det. Podd-kittet består av:

  • 3 st stormembransmikrofoner (Røde NT1A med puffskydd)
  • 3 st bordsstativ som fästes runt bordskant
  • xlr-kablar
  • Zoom H6 för inspelning
  • hörlurar

Är du som tidskrift intresserad av att boka podd-kittet? Kontakta oss på kulturtidskrifter@natverkstan.net

Kulturtidskrifter vi arbetar med

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg