Kulturtidskrifter

Det senaste från Kulturtidskrifter

Om Nätverkstan Kulturtidskrifter

Nätverkstan Kulturtidskrifters syfte är att vara ett stöd för svenska kulturtidskrifter på bästa möjliga sätt. Vi arbetar ständigt med att förbättra och förenkla distribution, för att synliggöra, sprida och marknadsföra tidskrifterna samt för att tillhandahålla utrustning på både fysiska och digitala plattformar. Vi strävar efter att hjälpa kulturtidskrifterna nå läsare både via vårt återförsäljarnätverk och våra utåtriktade aktiviteter.

Prenumerationshantering och medlemsregister

Vi tycker att kulturtidskrifter är viktiga. För att de ska överleva måste de få prenumeranter. Om det lyckas hänger självfallet främst på tidskriftens innehåll, men god administration hjälper till. Nätverkstan erbjuder personlig service och har skapat ett anpassningsbart adminstrativt system som hjälper dig att hålla ordning på medlemmar, prenumeranter och kunder.

Uppdaterar du ert prenumerationsregister på ett smart och smidigt sätt? Är du säker på att alla prenumeranter fick senaste utskicket? Det behövs inte så många poster i ett register innan det kräver en hel del arbete. Att det sköts är viktigt om man vill ha glada prenumeranter.  Ordning och reda krävs också om man vill att de ska bli fler.

Nätverkstan kan ta hand om delar av din prenumerationshantering eller fungera som helhetslösning. Vi kan erbjuda följande tjänster:

Registerhantering

Vi tar hand om ditt prenumerantregister och sköter bl a följande:

 • Registrering av nya prenumeranter
 • Adressändringar. Kontinuerlig uppdatering av registret
 • Prenumerationspåminnelse
 • Fakturering av prenumeranter
 • Prenumerationskampanjer. Uppföljning av dessa.
 • Medlemsutskick
 • Du får regelbundet och när du så begär utdrag ur registren i form av statistik eller adressmaterial.

När det är dags att sända ut ett nytt nummer skickar vi de uppdaterade adressfilerna, samt återförsäljarnas följesedlar till ditt tryckeri eller distributionsfirma.

Webbshop

Vi har en egen webbshop där man kan teckna prenumerationer. Där kan din tidskrift finnas med.

Kundtjänst

Vi har en kundtjänst som är öppen alla måndag-fredag. Dit kan både du och dina prenumeranter vända er. Prenumerantärenden som kommer via mejl åtgärdas inom några dagar.

Nätverkstans system är flexibelt och vi kan skräddarsy en lösning som passar din tidskrift. Du kan välja en helhetslösning eller endast de tjänster du vill ha. Hör av dig kan vi berätta mer!

Inbetalningsservice

Vi tar emot betalning från dina prenumeranter och kan hantera:

 • Kreditkortsbetalningar
 • Autogiro
 • OCR-rutiner vid inbetalning
 • Prenumerationsbeställningar via SMS

Vår hantering av inbetalda prenumerationsintäkter är tydlig och enkel:

 • Alla inbetalningar registreras, varje månad skickas kontoutdrag och vid önskad tidpunkt överförs pengarna till tidskriftens konto.
 • Du får inloggningsuppgifter och kan när som helst gå in på vår webbsida för att se aktuell statistik, återförsäljare, försäljningsrapporter och saldot på ditt konto.

Adlibris

Vi förmedlar försäljning av lösnummer till AdLibris. All deras tidskriftsförsäljning går via oss. Vi garanterar att en tidskrift som beställs hos dem levereras nästkommande dag.

Återförsäljare och distribution

Vill du bli återförsäljare av kulturtidskrifter eller vill du få ut din tidskrift i butik?

Nätverkstan Kulturtidskrifter är en sambandscentral för ungefär hundra kulturtidskrifter och drygt trehundra återförsäljare i Skandinavien. Vår kommissionstjänst gör det möjligt för kulturtidskrifter att hitta nya läsare och för boklådor, nätbokhandlare,  museibutiker, caféer och andra försäljningsställen att hitta intressanta tidskrifter.

I en tid av mediekoncentration och allt snabbare nyhetsflöde är den reflekterande kulturtidskriften viktigare än någonsin. I Sverige finns ett rikt utbud av kulturtidskrifter. De har dock svårt att nå ut. De kan vara svåra att få tag på. Det är det problemet Nätverkstans kommissionstjänst söker råda bot på.

För ytterligare information och kostnadsförslag kontakta Maria Felle. Telefon: 031-743 99 04

Bli återförsäljare

Det finns så mycket spännande läsning. Vill du bredda ditt sortiment för att fler ska hitta det som de är intresserade av? I Sverige publiceras det ett mycket stort antal kulturtidskrifter. Ämnesbredden är stor. Kvaliteten hög. Läs mer om alla de tidskrifter vi förmedlar här.

Som återförsäljare hos oss bestämmer du själv vilka tidningar du vill sälja. I vårt sortiment ingår drygt hundra kulturtidskrifter. Du säljer dessa på kommission. Varje enskild redaktion bestämmer hur stor provision du får som försäljare (det brukar ligga någonstans mellan 20 och 50%). Du betalar inga avgifter över huvud taget. Det innebär att försäljningen aldrig kan ge minus i kassan.

Inventering sker fyra gånger om året, antingen via vår webbsida eller på papper och med vanlig post. Osålda exemplar behöver inte returneras. Du kan när som ändra antalet exemplar, lägga till eller ta bort titlar för de stående beställningarna. Du kan enkelt göra efterbeställningar när nummer säljer slut. Vi är aldrig längre än ett samtal bort.

För dig som ger ut en tidskrift

För att nya läsare ska hitta din tidskrift är det betydelsefullt att den finns på så många försäljningsställen som möjligt. Återförsäljare har emellertid sällan tid att ha kontakt med alla enskilda redaktioner. Det krävs en organiserad distribution för att öka chansen till god spridning.

Om du ansluter dig till vår Kommissionstjänst hjälper vi dig med:

 • Lösnummerförmedling
 • Tillgång till återförsäljarnätverk
 • Inventering
 • Fakturering av sålda exemplar
 • Försäljningsstatistik
 • Marknadsföring genom reklamfoldrar, närvaro vid mässor och andra evenemang

När din tidskrift ingår i vårt kommissionssystem får du författa en presentationstext. Den skickas sedan ut till alla återförsäljare, drygt 300 stycken. Återförsäljarna bestämmer själva om de vill sälja tidskriften. Tidskriften bestämmer hur stor provision som tillfaller återförsäljaren.Om du även anlitar vår registertjänst är det sedan inte mycket du behöver tänka på. Och om inte, så är det inte heller någon konst. Det är bara att ge oss en utgivningsplan, så skickar vi adresser och följesedlar när nytt nummer är på gång. Du kan logga in på vår webbsida när du vill. Där ser du de aktuella återförsäljarna och får försäljningsrapporter.

Synliggörande

Ingen vet med säkerhet hur många kulturtidskrifter det finns i Sverige, men det lär ligga någonstans mellan 500 och 1000 stycken! Tillsammans uppvisar de en enorm form- och ämnesmässig bredd. Kulturtidskrifterna är viktiga då de berikar den kulturella mångfalden och ser till att fler obundna röster får möjlighet att komma till tals i det offentliga rummet. Men om man inte vill vara riktigt så högtravande kan man ju nöja sig med att konstatera att kulturtidskrifterna är viktiga för att fler får läsa om det de är intresserade av.

Sedan 2005 driver Nätverkstan ett projekt som syftar till att förbättra distribution och synlighet av landets kulturtidskrifter – Nätverkstan Kulturtidskrift (fd Kulturchock). För att fler ska få upptäcka mer! Basen i detta arbete är kommissionssystemet, i vilket drygt 100 tidskrifter förmedlas till omkring 300 återförsäljare. Förutom detta deltar vi vid olika evenemang, så som bokmässor och musikfestivaler, ordnar publika tillställningar på bibliotek med mera. Vi arrangerar även utbildnings- och diskussionsdagar för tidskriftsmakarna.

Under året hittar du oss bland annat på: Bokmässan i Göteborg, Stockholms Litteraturmässa, Littfest i Umeå, Helsingfors Bokmässa, Scener & samtal i Göteborg, Sigtuna Litteraturfestival, Textival i Göteborg, Feministisk festival i Malmö och Peace&Love i Borlänge.

Vi planerar just nu en Nordisk kulturtidskriftskonferens för att stärka samarbetet för tidskriftsmakarna och kulturtidskriftsföreningarna i Norden. Konferensen planeras äga rum i Göteborg under 2019. Vi söker just nu finansiering för genomförande. Mer information inom kort!

Kampanjer och samordning

På samma sätt som vi försöker möta upp det behov som uttrycks från redaktörer av att mötas och diskutera aktuell problematik, samordnar vi även kampanjer. Många redaktioner upplever det svårt att klara av marknadsföringen själva på grund av både bristande tid och möjlighet att avvara personer till ändamålet. Vi undersöker ständigt hur vi kan utveckla detta på ett bra sätt, för så många som möjligt. Förutom att vi syns fysiskt på väl valda ställen och representerar kulturtidskrifterna runt om i landet, skapar vi därför kampanjer eller annan typ av samordning för tidskrifter. Exempelvis gjorde vi 2016, tillsammans med ett antal återförsäljare i vårt nätverk, en skyltfönster-kampanj där tidskrifterna fanns i fokus under några veckor. Ett annat exempel är julkampanjen ”Kulturklappen”, som riktar sig till företag och arbetsgivare som har möjlighet att ge sina anställda en julklapp som räcker längre än en chokladask – nämligen en prenumeration på en kulturtidskrift som räcker ett år.

Installationer

Utöver att vi visar och sprider kunskap om tidskrifter i tryckt format, har vi arbetat med exponering ur ett visuellt och ett ljudande perspektiv. Exempel på detta är installationen Återupprättelsen och ljudinstallationen Typings. Båda har bland annat ställts ut under Mediedagarna i Göteborg.

Återupprättelsen

I december 2014 hamnade kulturtidskrifterna i centrum av den svenska mediedebatten. Det rabalder som utbröt visade på vilken betydelse dessa små men viktiga blad har för det offentliga samtalet. Installationen Återupprättelsen handlar om farhågan vad som kunde ha hänt om inte en mängd röster från hela den politiska skalan gjort sig hörda under perioden. Den ställdes ut på Mediedagarna i Göteborg, mars 2015, samt på Textival och under Tidskriftsveckan på Stadsbiblioteket i Göteborg hösten 2015.

Installation: Helena Persson
Film: Helena Persson och Leif Eriksson
Foto: Leif Eriksson

Följande text skrevs av Lotta Lekvall på bloggen Cultural Entrepreneur i samband med utställningen:

In December 2014 the cultural journals found themselves in the centre of the Swedish media debate. The State Cultural Committee (Kulturutskottet) decided in a meeting just before christmas to cut the budget for the cultural journals with nearly 80%. The debate was instant and agitated. The effect of the decision would be that the majority of cultural journals would have to close down. Qualified critical journalism and writing was in danger. Cultural critics, journalists, writers, politicians from left to right, professional organizations and interest groups, were roaring writing articles, debating and arguing. The debate showed the importance of these journals for the public debate. At MEG 2015, the Media Days in Göteborg, the media elite in Sweden has gathered to discuss and debate. Nätverkstan with artist Helena Persson has commented on the role of the cultural journals and their near-death experience last December in a Lit de Parade for the journals: an installation called ”The Resurrection”.

Lotta Lekvall

Här kan du se videon i sin helhet på Vimeo.

Typings

Typings var en installation som ställdes ut 2013 på Mediedagarna i Göteborg. Installationen var ett ljudverk i kombination med en gammal skrivmaskin, inspirerat av olika sätt att utöva det skrivna språket. Vid installationen kunde också lyssna till olika tidskrifters podcasts och ljudverk i lurar. Installationen är gjord av Helena Persson.

Här kan du lyssna på ljudverket Typings:

Läs vår blädderbara PDF med de kulturtidskrifter som ingår i vårt kommissionssystem!

Verksamheten finansieras av Statens kulturråd.

Följ oss!

Podcasts

Här hittar du de podcasts som vi har gjort i samarbete med tidskriften Karavan. Du hittar dom också på iTunes under Podcaster. Fler poddar är på gång och kommer inom kort.

Kulturtidskrifter vi arbetar med

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Ekonomitjänst 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-743 99 08
Medialab 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg