Aktuella uppdrag & projekt

Tillämpningen av armlängds avstånd 

På uppdrag av Region Kronoberg har vi under hösten 2022 genomfört en genomlysning av tillämpningen av armlängds avstånd inom regionen och de bolag som regionen är huvudman för. 

”The Art of Relevance” av Nina Simon

Under 2023 översätter vi och ger ut boken ”The Art of relevance” av Nina Simon. Boken tipsar om hur man gör kulturinstitutioner som museer relevanta för många fler än den vanliga publiken.

Litteraturbranschen ur ett förlagsperspektiv

Genom ett projektsamarbete med Föreningen Lagerhuset har vi arbetat med att stötta förlag i västra Sverige i digital utveckling. För att stärka förlagen och litteraturbranschen i Västra Götalandsregionen vill vi nu genom en fördjupning både studera dem i deras sammanhang, det ekosystem som utgör litteraturbranschen och deras affärsmodeller och val av strategier för att överleva.

I demokratins tjänst – om tjänstepersoners utmaningar i kulturpolitiken

Offentligt anställda tjänstepersoner ska enligt regeringsformen iaktta saklighet och opartiskhet. Men vad innebär det i praktiken? Nätverkstan har under lång tid bjudit in till seminarier och utbildningar för kulturlivet. Över tid har vi utvecklat kunskap om och ett särskilt intresse för de spänningsfält som kommunalt och regionalt anställda tjänstepersoner förhåller sig till. I takt med att polariseringen i kulturpolitiken har ökat upplever vi att temat blivit aktuellt för allt fler. På Folk och kultur arrangerar vi ett seminarium och samtalet kommer att fortsätta i andra forum. Hur är det att verkställa politiken och samtidigt bevaka och värna om de mänskliga rättigheterna, principen om armlängds avstånd och grundlagen? Vad innebär det egentligen att vara i demokratins tjänst? 

Belarus 

Vi har ett pågående samarbete med kulturorganisationer i Minsk, Belarus som löpande anpassas utifrån de förutsättningar som råder i landet. Vi har bland annat gett ut boken ”Heritage, Conflict, Dialogue in Belarus and Sweden”.

Zinebiblioteket

Nätverkstan erbjuder en mötesplats för samtal, läsning och skapande vilket kopplar ihop med andra spår som vi arbetar med kring yttrandefrihet, medie- och informationskunnighet (MIK), kritisk offentlighet, breddat deltagande inom kulturlivet, publicistisk verksamhet och återväxten av läsare av kulturtidskrifter. I detta projekt fokuserar vi på marginaliserade grupper, kollektivt skapande och självpublicering genom zines. Finansieras av Kulturrådet.

Ta plats 

Vi har tillsammans med Göteborgs bibliotek och kulturhus arbetat med projektet Ta plats! som lyfter frågor runt språk och minoritetsperspektiv. Unga röster har genom en serie workshops utforskat teman som arv, makt och ursprung. Ett viktigt spår har varit att lyfta våra nationella minoriteter. Vi har tagit fram publikationer och verk som nu visas genom en vandringsutställning på bibliotek runt om i Göteborg.