Bokförlagen i Västra Götaland

Ekosystemet, ekonomin & strategierna.

Nätverkstan 2024 på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Läs hela rapporten här.

Västra Götaland har landets största bokmässa, landets främsta utbildning i litterär gestaltning, välkända arrangörer som Bokdagar i Dalsland och Trollhättans poesifestival och ett antal förlag med utgivning av hög klass. I detta ekosystem av litterära aktörer spelar förlagen en viktig roll. Förlagen utvecklar och tillgängliggör författarskap och introducerar litteratur från andra delar av världen. De är också en viktig kreativ näring då de genom sin produktionskedja anlitar en rad olika underleverantörer och kreatörer. De skapar såväl kulturpolitiska som näringspolitiska värden så det finns skäl att måna om deras utveckling i regionen.

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om de västsvenska förlagen och deras utmaningar. Genom att studera förlagen i det ekosystem som utgör litteraturbranschen, ta del av deras affärsmodeller och strategier, är målsättningen med studien att skapa en klarare bild av förlagens situa-
tion och därigenom ge ett tillförlitligt underlag för åtgärder som kan bidra till deras utveckling.

Rapporten inleds med en summarisk bild av bokbranschen i Sverige. Därefter ges en mer konkret bild av bokbranschen i Västra Götaland med dess förlag av olika storlek, lokalisering, utgivning, betydelse och organisering. Vi försöker även fånga deras erfarenheter av att vara verksamma i just den här delen av Sverige. Följande avsnitt behandlar förlagens sammanhang, ekosystemet med dess aktörer och relationer, för att sedan gå närmare in på förlagen och försöka förstå deras ekonomi och vilka olika strategier de använder sig av för att utveckla sina verksamheter. Avslutningsvis beskriver studien Västra Götalandsregionens strategi på litteraturens område. I en sista del tecknas några embryon till förslag att arbeta vidare med för att stötta förlagen i regionen.