Folk och Kultur 2024

Vi i kulturen bara ger och ger men vilka vill bara ha och ha?

Vilka bryr vi kulturverksamheter oss mest om, vem är vi mest lojala med? Konstnärerna? Kritikerna? Våra kollegor? Finansiärerna? Eller besökarna? Hur förankrade är vi i vårt lokalsamhälle egentligen? Upplever de verksamheten som ”vår” eller skulle vi kunna bli bättre på att skapa meningsfulla möten för besökare så att de kommer och kommer tillbaka?

Ett seminarium som tar sin utgångspunkt i den amerikanska museichefen Nina Simons bok ”Konsten att vara relevant”. Simons råd till den som jobbar med konst och kultur är att ödmjukt lyssna till de människor som du vill jobba för och med. I det här samtalet kommer vi bland annat träffa Hanna Morau och Saga Björklund Jönsson från scenkonstkollektivet Bataljonen från Göteborg som med sitt projekt Bataljonen Drop-in aktivt jobbar med att skapa scenkonst som är relevant för många olika människor.

Medverkande

  • Hanna Morau & Saga Björklund Jönsson, BATALJONEN
  • Saadia Hussain, konstnär, utbildare och konstaktivist 
  • Linda Zachrison, konstnärlig ledare för Göteborgs Stadsteater
  • Jesper Eng, Nätverkstan

Biblioteken som demokratisk arena – vilken roll kan kulturtidskrifterna spela?

Kulturtidskrifterna har beskrivits som den mest genomsläppliga delen av det litterära kretsloppet. Här tillåts många pröva sin tankar och här kan en bredare introduktion erbjudas för den som är ny på ett område, som läsare eller i ett land. I likhet med biblioteken är tidskrifterna också en arena där vitt skilda synsätt får mötas och ställas mot varandra.

På vilket sätt kan kulturtidskrifterna vara ett redskap för biblioteken i ett pågående demokratiarbete och samtalen kring komplexa frågor? Hur kan aktörerna arbeta tillsammans med mål kring läsfrämjande och att nya läsare hittar in på såväl bibliotek som till de världar som kulturtidskrifterna erbjuder.

Medverkande

  • Jenny Aschenbrenner, moderator
  • Tommy Bildström, bibliotekschef Nordmalings kommun och biblioteksdebattör
  • Maria Felle, Nätverkstan Kulturtidskrifter
  • Kajsa Lunde, biblioteksutvecklare Västra Götalandsregionen