Att veckla ut historien: Anteckningar från en utställningsprocess

Helene Larsson Pousette

Nätverkstan skriftserie 013
2021

Historia är inte en fast och förutbestämd berättelse. Historia skapas, omskapas, gestaltas och används medvetet och omedvetet överallt i samhället. Det sker i litteraturen, i skolböcker, genom film och konst och i politiken. Det sker inte minst på våra museer.

I november 2016 – samtidigt som en statlig museiutredning pågick, mitt under en hätsk museidebatt i media och endast en dryg vecka efter det att Donald Trump valts till president i USA – invigdes på Historiska museet i Stockholm utställningen History Unfolds – samtidskonst möter historia. Tio internationellt väletablerade konstnärer ställde ut och gav perspektiv både på museets 150-åriga historia och på dagsaktuella frågor. Curator för utställningen var Helene Larsson Pousette.

History Unfolds kom till under två turbulenta år med flyktingströmmar, terrordåd och förändrad migrationspolitik åtföljt av osanningar på sociala medier. Under arbetet med utställningen skrev Helene Larsson Pousette dagbok. Dessa dagboksanteckningar varvas i denna bok med reflekterande texter från i dag. Att veckla ut historien undersöker hur rådande normer påverkar våra tolkningar av det förflutna. Boken dokumenterar även en curatoriell process på ett kulturhistoriskt museum, där personliga erfarenheter och drivkrafter påverkar slutresultatet.

Helene Larsson Pousette är metodutvecklare och curator som förenar kulturarv, forskning och samtida konst. Hon har ett förflutet som producent på Riksutställningar, Historiska museet och Riksantikvarieämbetet, och som kulturråd vid Sveriges ambassad i Serbien. 2018 var hon med och grundade och utvecklade Stockholms Kvinnohistoriska, och sedan 2020 är hon kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington DC.

Finns att köpa på Bokus, Adlibris och Akademibokhandeln.