Digitalisering och upphovsrätt inom kultursektorn

Mikael Löfgren

Nätverkstan skriftserie 001
2014

Diskussioner rörande gränssnittet digitalisering-upphovsrätt hör till samtidens mest intensiva. Den tekniska utvecklingen har skapat nya kulturvanor och näringar, lett till kostsamma rättsprocesser och skakat om det politiska systemet, som sett nya partier födas. I denna skrift intervjuar Mikael Löfgren några av diskussionens viktigaste aktörer – Kristina Ahlinder, Rasmus Fleischer, Eva Hemmungs Wirtén, Lars Ilshammar, Mathias Klang, Lawrence Lessig, Mats Söderlund och flera andra – och analyserar förutsättningarna för att en ny politik ska kunna ta form.