Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet

Niels Hebert & Amanda Hårsmar (red)

Nätverkstan skriftserie 009
2015

I tider när det ropas allt högre om att inskränka, ja, helt avskaffa, gästfriheten och när yttrandefriheten på en gång hotas och missbrukas är det viktigare än någonsin att försvara dessa värden. Det nätverk av fristäder för förföljda författare och konstnärer som de senaste decennierna vuxit fram i Europa är ett sådant försvar.

I Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet skriver konstkritikern Niels Hebert om yttrandefrihetens ställning i ett globalt perspektiv, om hoten mot konstnärer, om bakgrunden till både den svenska yttrande- och tryckfriheten samt om fristädernas historia. När Gävle år 2014 tog beslut om att bli en fristad för en förföljd konstnär uppstod diskussioner. I boken redogörs för de politiska och rättsliga turer som följde.
Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet inleds med filosofen Jacques Derridas lika uppfordrande som hoppingivande uppmaning att bygga fristäder.

Finns att köpa på Bokus.