Gullspångsmodellen: Ensamhet, konst och kommunal kulturpolitik

Staffan Hjalmarsson & David Karlsson

Nätverkstan skriftserie 014
2021

Under fem år pågick i den lilla kommunen Gullspång, på gränsen mellan Västergötland och Värmland, något av ett kulturpolitiskt experiment. Huvudperson och motor i detta
drama var konstnären Staffan Hjalmarsson. Snart vidtog en energiutveckling som blev känd i det kulturpolitiska Sverige som ’Gullspångsmodellen’. Fler än 300 personer deltog, utvecklade och kritiserade Gullspångsmodellen på olika sätt. Staffan har intervjuat en del av dem i efterhand men framför allt satt sig ner och berättat för David Karlsson om vad det var som faktiskt hände.

Vad är då detta för slags bok? En utvärdering av vad som händer om kulturpolitikens stolta målsättningar faktiskt tas på allvar? En berättelse om kulturpolitisk bärsärka gång? En pikaresk om en konstnär som bestämmer sig för att bli kommunal tjänsteman? En bekännelseskrift? En landsbygdsskildring? Ett lärostycke för alla som på något sätt kommer i kontakt med kulturpolitiken? Sannolikt är den lite av allt detta.

Staffan Hjalmarsson är konstnär och producent sedan 20 år. Arbetade som kulturutvecklare i Gullspångs kommun 2008–2013. David Karlsson är idéhistoriker, bokförläggare och kulturskribent.

Finns att köpa på Adlibris och Bokus.