Kultur 3.0: Konst, delaktighet, utveckling

Pier Luigi Sacco

Nätverkstan skriftserie 002
2013

Något har hänt med kulturen. Konstens funktion är inte längre enbart att pryda och legitimera makten, för att i gengäld åtnjuta mecenatens beskydd. Kulturen är inte heller, som i den tidiga välfärdsstaten, meningsfull fritidssysselsättning i utbyte mot statliga subsidier. Inte heller ligger kulturens främsta ekonomiska betydelse i de kulturella och kreativa näringar som under de senaste decennierna klättrat på de politiska dagordningarna.

Enligt Pier Luigi Sacco är kulturens betydelse avsevärt mer samhällsgenomgripande än att utgöra en växande sektor i ekonomin. Kulturens betydelse i dag ligger i att den är systemövergripande, det vill säga genomsyrar det sociala och ekonomiska livet i städer och regioner.

Denna bok är en introduktion till en av samtidens mest inflytelserika kulturekonomer, Pier Luigi Sacco, professor vid IULM universitetet i Milano och flitigt anlitad i kulturella omvandlingsprocesser världen över.

Finns att köpa på Bokus, Akademibokhandeln, Adlibris och H:ström.