Kulturella och kreativa näringar – vad är det?

David Karlsson & Lotta Lekvall

Nätverkstan skriftserie 012
2020

Diskussioner om konst, kultur och företagande är komplexa, ibland kontroversiella och inte sällan förvirrade. Alltför ofta förs diskussionerna på olika nivåer samtidigt och blandas följaktligen samman. Nätverkstan har i drygt tjugo år – praktiskt och teoretiskt – arbetat med frågor om kultur, ekonomi och företagande. I denna volym har vi sammanställt texter som försöker bringa reda i dessa diskussioner. ”Hur långt är ett snöre?” försöker i fråga-svar-form räta ut de vanligaste frågetecknen kring kultur och ekonomi. ”Örnarna och myrstacken” närmar sig samma frågor ur tre perspektiv: ur den enskilde konstnärens eller kulturföretagarens, ur ett övergripande systemperspektiv samt, för det tredje, ur ett mellanperspektiv som handlar om geografiskt avgränsade sammanhang, kluster och miljöer.

Finns att köpa på Adlibris, Bokus, Akademibokhandeln och H:ström.