Kulturtidskrifterna och framtiden

David Karlsson & Mikael Löfgren

Nätverkstan skriftserie 006
2015

Nätverkstan startades för snart tjugo år sedan av ett antal kulturtidskrifter i Göteborg. När idén föddes handlade det om hur tidskrifterna på bästa sätt skulle kunna ta den nya digitala tekniken i bruk. Idag har den tekniska utvecklingen rusat vidare men de grundläggande frågorna består.
I denna volym har två aktuella studier av kulturtidskrifternas villkor sammanställts. Den ena är en utredning som lett fram till att ett särskilt essästöd inrättats i Västra Götalandsregionen. Den andra studien handlar om just kulturtidskrifterna och digitaliseringen.

Lektörsomdöme BTJ: ”Det finns de som såg Alliansens förslag att minska stödet till kulturtidskrifterna från nitton till fyra miljoner som planerat mord på den svenska kulturdebatten. Förslaget drogs tillbaka och de två rapporterna i boken illustrerar det dramatiska läget även om de publicerades före förslaget. Den första, ”En intellektuell tillväxt av sällan skådat slag : om en essäfond i Västra Götaland”, av David Karlsson, bl.a. idéhistoriker och ordförande för Nätverkstan i Göteborg, handlar om instiftandet av en essäfond för kulturskribenter. Det betyder att anständiga arvoden bör erbjudas intressanta artiklar och texten skissar förslag till en sådan fond. Den andra skriften, ”Kulturtidskrifterna och digitaliseringen”, av Mikael Löfgren som också är knuten till Nätverkstan belyser den viktiga digitaliseringsfrågan för kulturtidskrifterna. Ofta är kruxet bristande kompetens på redaktionerna och Löfgren presenterar intressanta lösningar. Båda studierna visar på ett förtjänstfullt sätt kulturtidskrifternas utsatta situation, men också på flera möjliga problemlösningar. Det är välformulerat och entusiastiskt och det är faktiskt precis såhär man kan öka förståelsen för kulturspridningens nödvändighet. En lysande skrift!” Helhetsbetyg: 5. – Ted W. Lundström.

Finns att köpa på Bokus, Adlibris, Akademibokhandeln och H:ström.