Ska man tala med nazister? Debatten kring Bokmässan och Nya Tider

Mikael Löfgren (red)

Nätverkstan skriftserie 011
2017

I samband med att det blev känt att Nya Tider skulle medverka vid Bok- och biblioteksmässan 2016, därefter nekades medverkan och sedan ändå tilläts medverka, har debatten rasat om yttrandefrihet och politisk extremism. Diskussionen har förts både i traditionella och sociala medier, och kommit att omfatta demokratins grundvillkor.

I enlighet med sin ambition att verka för en kritisk offentlighet har Nätverkstan dokumenterat debatten om Bokmässan och Nya Tider i boken Ska man tala med nazister?. I nyskrivna bidrag jämförs den svenska diskussionen med den kring bokmässorna i Frankfurt och Leipzig. Politiker runt om i landet intervjuas om sina erfarenheter av att ”ta debatten” med Sverigedemokraterna. Medverkar gör Arundhati Roy, Lena Andersson, Johannes Anyuru, Helene Lööw, Jan Guillou, Åsa Linderborg, Göran Rosenberg, Elisabeth Åsbrink, Stefan Jonsson, Hédi Fried, Kjell Westö, Nils Funcke med flera.

”Å ena sidan: går det att ”ta debatten”, som uppgiften inte sällan formuleras, med nazisterna? Och vad betyder det? Att konkret debattera med nazister? I så fall om vad? Alla människors lika värde? Om Förintelsen har ägt rum? Eller betyder att ”ta debatten” helt enkelt att befinna sig på samma åsiktstorg och marknadsplats och prata om det som angår en själv och låta andra sköta sitt?

Å andra sidan: går det att låta bli att ”ta debatten”? Med vad bör oförnuft och fördomar bemötas om inte argument? Är det rätt strategi att stänga ute och förbjuda – eller själv låta bli att närvara där nazister beretts tillträde? Av dyrköpt erfarenhet känner sig många hotade till liv och lem om de tvingas dela rum med rasister. Andra påpekar att det inte är första gången som extremister och knäppskallar bereds plats på Bokmässan – tvärtom, det hör så att säga till konceptet. Några påpekar att nazisten inte alls är intresserad av samtal eller argument. För nazisten är yttrandefriheten en kofot med vilken hen kan bryta sig in i rum, fysiska såväl som mediala, som annars förblev oåtkomliga.” – Ur Mikael Löfgrens förord

Lektörsomdöme, BTJ: ”Denna välredigerade antologi, som ingår i Nätverkstans skriftserie, innehåller över 90 tidigare publicerade artiklar av ett 70-tal författare. Antologin dokumenterar debatten kring Bokmässan i Göteborg, som under åren 2016 och 2017 upplåtit monterutrymme åt Nya tider, en veckotidning som kritiserar ”gammelmedia” och den förda invandringspolitiken. Nya tider är inte knuten till någon politisk organisation och leds av Vavra Suk, som tidigare varit aktiv i Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. Han bidrar med en artikel i antologin tillsammans med kända kulturskribenter såsom Nils Funcke, Jan Guillou, Åsa Linderborg, Helle Klein, Helene Lööw. Skiljelinjen i debatten står främst mellan de som hävdar yttrandefrihet även för Nya tider och de som vill utesluta organisationer som använder sig av demokratiska fri- och rättigheter för att sedan avskaffa dem. Avslutningsvis finns några dokument om Bokmässans utställarprinciper samt reflektioner från antologiredaktionens sida. Det finns en sammanfattande lista över relevanta händelser från 2016 och framåt.” Helhetsbetyg: 4. – Kent Lindkvist.

Finns att köpa på Bokus, H:ström, Akademibokhandeln och Cdon.