Storleken spelar roll: Värdet, funktionen och potentialen hos små konstorganisationer

Sarah Thelwall

Nätverkstan skriftserie 004
2013

Konstvärlden kan beskrivas som ett ekosystem av ömsesidiga beroenden. Här pågår ömtåliga och ibland oförutsägbara processer som behöver utrymme och autonomi för att utvecklas.I den banbrytande studien Storleken spelar roll visar den brittiska ekonomen Sarah Thewall på små konstinstitutionernas centrala roll i detta system, vare sig de är självorganiserade konstnärsdrivna initiativ eller kommunala konsthallar. Med hjälp av begreppet ”uppskjutet värde” visar hur mindre institutioner skapar värden som ofta underskattas, inte minst av finansiärer och anslagsgivare. Alltför grova utvärderingsmekanismer riskerar att ytterligare osynliggöra denna vitala insats. Genom att ta risker, lyfta fram nya konstnärskap och stödja produktion av nya verk, fungerar i själva verket små konstorganisationer som en inofficiell stödmekanism för större institutioner och system som helhet.

Sarah Thewall är kulturekonomisk forskare, strateg och konsult baserad i London. Storleken spelar roll är skriven på uppdrag av den brittiska konstnärsgruppen Common Practice. Denna svenska utgåva ingår i Nätverkstans uppmärksammade utgivning av aktuelle kulturekonomisk och kulturpolitisk forskning.

Finns att köpa på Adlibris, Bokus, Akademibokhandeln, CDON och H:ström.