Tidskriftsstriden: Sju dagar som skakade kultursverige

David Karlsson, Helena Persson & Siri Reuterstrand (red)

Nätverkstan skriftserie 007
2015

”Den svenska floran av kulturtidskrifter förmedlar inte bara kunskaper utan också en mängd av åsikter som inte sällan ter sig outhärdliga för någon eller några av de andra tidskrifternas redaktioner. Det skall vara så. Detta är vad som skiljer oss från Kina eller DDR, för att inte tala om Nordkorea.” Så skrev författaren Lars Gustafsson i Expressen i december 2014. Det var ett av många inlägg i en av de mest intensiva kulturpolitiska strider som rasat i Sverige under senare år.Strax före jul 2014 stod de svenska kulturtidskrifternas framtid på spel. Riksdagen var på väg att utradera det stöd till kulturtidskrifter som funnits i femtio år. Opinionen mot förslaget blev massiv och i allra sista stund ändrades det.I denna volym har den dramatiska striden dokumenterats. Här finns upprop, riksdagsprotokoll och en rad artiklar om kulturtidskrifternas betydelse. Den har sammanställts på initiativ av Nätverkstan i samarbete med Föreningen Sveriges Kulturtidskrifter.

David Karlsson är idéhistoriker, kulturskribent och ordförande för Nätverkstan. Helena Persson är ljudkonstnär och verksam vid Nätverkstan.Siri Reuterstrand är frilansjournalist, redaktör för nättidskriften Alba. nu och ordförande för Föreningen Sveriges Kulturtidskrifter. År 2015 erhöll hon utmärkelsen Pennskaftet för sina insatser för att rädda kulturtidskrifterna under tidskriftsstriden i december 2014.

Finns att köpa på Bokus och Akademibokhandeln.