Fortbildningar

Vi utvecklar och genomför utbildningar på eget initiativ och på uppdrag av andra, allt ifrån kortare workshops till längre fortbildningspaket och universitetskurser. 

Kultur, samverkan & utveckling

Till hösten ger vi en kostnadsfri fortbildningskurs för dig som vill leda socialt hållbar kultur- och samhällsutveckling.

Kursen ger kunskap om komplexitet på kulturområdet samt olika modeller och metoder för samverkan. Kursen ger färdighet i att bygga tillit och samarbete mellan olika perspektiv, leda medskapande processer och utveckla idéer. Vi varvar digitala tillfällen på Zoom med fysiska träffar i Lagerhuset i centrala Göteborg. Kursen är anpassad så att den ska vara möjlig att genomföra för dig som arbetar heltid, deltid, studerar eller är arbetsfri. 

Kultur, samverkan & utveckling är en utbildning men kanske ännu mer en plattform där de som deltar delar och lär av varandra och av noggrant utvalda föreläsare och gäster som bidrar med
sin erfarenhet och kunskap.

Kultur, samverkan & utveckling anordnas av Nätverkstan och finansieras av Västra Götalandsregionen.

Att leda kulturprojekt 

Arbetar du mycket i projektform men saknar grundläggande metoder för planering? Vill du utveckla dina förmågor att leda projektgrupper? Vill du utforska kulturprojektets olika sammanhang och möjligheter?

Att leda kulturprojekt är en kurs som sträcker sig över fem halvdagar och blandar teori, praktik och samtal. Mellan tillfällena genomför du mindre uppgifter för att praktiskt få prova det du lär dig.

Kursen innehåller aktuella teorier och metoder kring ledarskap och projektmetodik och en möjlighet att tillsammans med andra prova och reflektera kring dem. Här finns utrymme för kunskap och diskussion om konsten och kulturens politiska och ekonomiska kontext. Målsättningen är att bli bättre på att både arbeta väl tillsammans och kunna navigera i kulturprojektens olika faser, sammanhang och förutsättningar.

  • Träff 1. Introduktion & projektmetodik
  • Träff 2. Projektgruppen & projektledarrollen
  • Träff 3. Kommunikation & konflikt
  • Träff 4. Projektet i sitt sammanhang & utvärdering av projekt
  • Träff 5. Att navigera i osäkerhet och risk, projektlab & avslut

”Kursen ger en bra överblick på vad det är att jobba i projekt och lyfter delar i arbetsrollen som kräver energi vilket inte alltid uppmärksammats. Och inte minst ger kursen tid för reflektion. En annan stor behållning har varit tiden för samtal med kollegor som är i liknande situation i sitt arbete.”

Kursdeltagare Göteborgs Stads Kulturförvaltning

Att leda kulturprojekt ges både på distans och på plats i Lagerhuset, Göteborg. Just nu finns ingen planerad kursstart. Kursen ges även som uppdragsutbildning, kontakta oss för offert.

The Art of Living on Art & Navigating the Cultural Infrastructure in Sweden

The course aims to equip participants with knowledge and methods to increase the opportunities to participate and be part of the cultural public sphere in Sweden, as well as to expand the participants’ cultural network. After completing the course, the goal is for the participants to have an overview and understanding of how Swedish cultural life is organized and what is required to participate in artistic contexts in Sweden, and a deeper understanding of their own drive, their motivation, their skills and their previous experiences to be able to actively choose what is a reasonable and suitable way forward to develop the artistic activity.

Nätverkstan with financial support from Swedish Arts Council.

Community Organizer – strategier för förändringsarbete i en ny tid

En fortbildningskurs för dig med erfarenhet av arbete inom civilsamhället.

30 YH-poäng
Halvfart | 12 veckor 
Kostnadsfri | CSN-berättigad

Start 1 oktober 2023 | 22 december 2023

Kursen ger kunskaper kring ramverket för Community Organizing, dess teorier och begreppssystem, samt hur metoderna kan stärka medlemsstyrda verksamheters arbete. Du får med dig kunskap och praktisk övning i metoder för hållbar organisering och långsiktigt strategiskt arbete i civilsamhället. Kursen genomför Nätverkstan tillsammans med Digidem Lab som är experter inom Community Organizing.

Community Organizer – strategier för förändringsarbete i en ny tid anordnas av Nätverkstan i samarbete med Digidem Lab. Finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Kursen är en utbildning men kanske ännu mer en plattform där de som deltar delar och lär av varandra och av noggrant utvalda föreläsare och gäster som bidrar med sin erfarenhet och kunskap.

Konsten att leva på sin konst 

Konsten att leva på sin konst eller The Art of Living on Art är en kurs som vi genomfört i flera omgångar, på både svenska och engelska.  Den riktar sig till konstnärligt verksamma som vill utveckla sina möjligheter att försörja sig på sitt konstnärskap. 

Kulturverkstan 

Nätverkstan driver även Kulturverkstan som är en tvåårig utbildning till internationell kulturprojektledare. Sedan 1999 har vi examinerat fler än 600 personer. Utbildningen bedrivs inom yrkeshögskolan och utvecklas ständigt utifrån relevanta kompetensbehov. Vi antar 35 nya studerande varje år och två klasser går parallellt. Utbildningen finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Övriga fortbildningar för kulturlivet 

Nätverkstan utvecklar kontinuerligt nya utbildningar, skräddarsydda efter behov som uppstår inom kulturområdet. Rum för ledarskap är ett exempel, Komplexa kulturutmaningar och hållbar samverkan ett annat. Vi arrangerar också öppna samtal för allmänheten och workshops för tidskrifter och kulturutövare som vill lära sig mer om podcast och film.

Vi tar både egna initiativ och arbetar på uppdrag av andra. Hör av dig om du vill bolla utbildningsidéer med oss.