Arche

Arche – tidskrift för psykoanalys, humaniora, konst och arkitektur – publicerar författare, poeter, konstnärer, intellektuella och psykoanalytiker som arbetar inom det breda fält som inkluderas i tidskriftens verksamhet.