Prenumerationshantering

Vi vill att det ska vara enkelt att ge ut en tidskrift. För att det ska vara det behöver det finnas en trygg struktur runt utgivningen. Med mer än tjugo års erfarenhet har vi hittat former för detta och utvecklar ständigt lösningar i dialog med Sveriges kulturtidskrifter. 

Vi ser oss som en sambandscentral för läsare och tidskrifter. Nätverkstan Kulturtidskrifter erbjuder tjänster som gör det enkelt för läsare att teckna och förnya prenumerationer och smidigt för er på redaktionen att ha koll på allt. Beroende på hur era behov ser ut kan vi hjälpa till med mycket eller lite. Tanken med våra tjänster är att vi tar hand om administrationen så att ni ska kunna ägna er åt att göra tidskrifter.

Administrativa verktyg & tjänster i korthet

Prenumerationer

 • Webbformulär för att enkelt ta emot beställningar 
 • Skräddarsydda lösningar för varje tidskrift
 • Smidigt system för förnyelse av prenumerationer
 • Rådgivning och uppföljning av kampanjer
 • Möjlighet till kampanjer med rådgivning och uppföljning

Betalningslösningar

Flera valmöjligheter för era prenumeranter: 

 • Kortköp
 • Swish
 • Faktura via brev eller e-post
 • Autogiro via Bankgiro eller Mastercard/Visa

För att underlätta kan vi hantera fakturor och inbetalningar åt er.

Registerhantering

 • Alla prenumeranter samlade i ett uppdaterat register
 • Säker hantering av uppgifter enligt GDPR
 • Möjlighet att få ut statistik och underlag

Administrativt stöd i distributionen

 • Underlag till tryckerier och distributörer inför utskick  
 • Försäljning av lösnummer genom återförsäljare
 • Spridning genom bibliotek och offentliga aktörer
 • Integrerade lösningar för e-publicering

Personlig kontakt

 • Kundtjänst via mejl och telefon
 • Sambandscentral för tidskrifter, prenumeranter, återförsäljare och förmedlare
 • Rådgivning vid exempelvis utformning och uppföljning av kampanjer

Är du intresserad eller vill veta mer? Maila oss på kulturtidskrifter@natverkstan.net