Axess

Axess Magasin är en idétidskrift med inriktning på kultur- och samhällsfrågor. Varje nummer har även ett fördjupande tema och en omfattande avdelning med recensioner av internationell facklitteratur.