Balder

Den som läser Balder förstår att den rådande samhällsordningen inte är den enda tänkbara, att förvandling är möjlig. Essäer, intervjuer, skönlitteratur, fotografi och bildkonst presenteras i en syrerik atmosfär.