Biblis

Kvartalstidskrift för alla bokvänner med inträngande och genomarbetade essäer inom bokhistoria, typografi, bokhantverk och boksamlande som ger perspektiv på boken som artefakt och kulturbärare.