Byggnadskultur

Byggnadsvårdsföreningens tidskrift vänder sig till professionella hantverkare, husägare och allmänt byggnadsvårdsintresserade. Här får du: aktuella byggnadsvårdsämnen, traditionella hantverk och material, opinion och rådgivning.