Cora

I Cora skriver vi om kvinnor inom konsten och kulturlivet. Här möter du aktuella konstnärer och inspirerande kvinnliga förebilder och inte minst, djuplodande samtal kring aktuella ämnen i vår samtid.