Faktum

Faktum arbetar för ett samhälle utan hemlöshet, fattigdom och utanförskap. Vi gör det genom att erbjuda människor hjälp till självhjälp. Att sälja gatutidning innebär att försäljaren skapar sig en inkomst, sysselsättning och ett socialt sammanhang. Faktums journalistik har hög kvalité och bevakar frågor som berör försäljarnas vardag.