Filmrutan

Filmrutan är Sveriges äldsta filmtidskrift och ges ut av Sveriges Förenade Filmstudios. Filmrutan innehåller reportage, essäer, analyser och tips om film och filmhistoria.