FLM

FLM är Sveriges enda oberoende kulturtidskrift om film. Initierade texter om rörliga bilder och allt som hör till – spaningar, reportage och kritik.