Fotografisk tidskrift

Vi skriver om fotografi som passion och som yrke. Vi tittar globalt, lokalt, digitalt, analogt, historiskt och mot framtiden. Vi vänder och vrider på vad fotografi är och hur det är att leva som fotograf, filmare, bildbehandlare.