Historiskan

 Historiskan är Sveriges första kvinnohistoriska tidning. En modern och genusmedveten historietidning som varvar historiska milstolpar och berömda begivenheter med mindre bekanta men icke desto mindre viktiga kvinnor och händelser.