KLASS

KLASS lyfter fram litteratur och texter som speglar vårt samhälle ur ett klassperspektiv. Tidskriften förenar den unika traditionen av arbetarlitteratur med moderna tendenser och ges ut av Föreningen Arbetarskrivare.