lambda nordica

lambda nordica är en sakkunniggranskad vetenskaplig tidskrift för LHBTQ-studier med fokus på forskning med anknytning till lesbiska/ homo/bi/trans och queerstudier i Norden.