Lira

 Sedan 1994 skildrar Lira musiklivet inom jazz, folk-och rootsmusik. Lokalt och globalt, traditionellt och nyskapande – här får du tipsen, intervjuerna, reportagen, recensionerna och fördjupningarna. Häng med!