Med andra ord

Med andra ord är en tidskrift om litterär översättning, om det poetiska och det politiska i översättning, om praktiska problem och existentiella dilemman som överförandet av en text från ett språk till ett annat innebär.