Nuorat

Nuorat är en samisk ungdomstidskrift som drivs av Nuorat ideell förening. Nuorat betyder “unga” på nordsamiska, ett av tidskriftens språk. Övriga språk i tidningen är svenska, lulesamiska, umesamiska, pitesamiska och sydsamiska.