Nutida musik

 Nutida musik är Nordens ledande tidskrift om ny konstmusik och ljudkonst, startad 1957. Essäer, intervjuer, artiklar, musikalier och recensioner av konserter, ljudkonst, fonogram och musikdramatik.