OEI

En tidskrift för experimentella former av tänkande, montage mellan konst, litteratur, teori, film och dokument; kritiska undersökningar, infrastrukturella poetiker och ekologier, kulturarkeologier och mot-historiografier.