Paletten

Paletten är den självklara tidskriften för dig som vill följa den samtida konsten. Med fördjupande essäer, intervjuer, artiklar och konst undersöker Paletten samtidskonsten, dess sammanhang och förutsättningar.