Socialvetenskaplig tidskrift

Socialvetenskaplig tidskrift är en svenskspråkig open-access-tidskrift som riktar sig till dig som är intresserad av sociala frågor, med särskilt fokus på socialt arbete.

Socialvetenskaplig tidskrift