Sociologisk forskning

Sociologisk forskning har givits ut sedan 1964 och publicerar vetenskapliga arbeten inom sociologins fält, med ett särskilt fokus på svenska och nordiska samhällsförhållanden.

Sociologisk forskning