Kulturverkstan – YH-utbildning till internationell kulturprojektledare

Det senaste från Kulturverkstan – YH-utbildning till internationell kulturprojektledare

Om Kulturverkstan

Kulturverkstan: utbildning till internationell kulturprojektledare, 400 YH-poäng
Kulturverkstan är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i internationell kulturprojektledning som drivs av Nätverkstan Kultur. Utbildningen bedrivs på helfart och är studiemedelsberättigande. Kulturverkstan vänder sig till möjliggörare och kulturutövare – musiker, skådespelare, författare, filmare och bildkonstnärer – men också till människor med akademisk eller annan bakgrund som vill förverkliga idéer i praktiska kulturprojekt.

Nästa utbildningsstart sker i augusti 2021. Ansökan öppnar 1 februari och är öppen till och med 30 april. Till ansökan

Kulturverkstan varvar teori och praktik. Från första stund får studenterna omsätta sina kunskaper och förmågor i skarpa kulturprojekt. Utbildningen blandar forskarens kunskapssökande och kritiska reflektion med den djärve praktikerns påhittighet och gör-det-själv-attityd.

Målet med Kulturverkstan är att de studerande ska gå ut i kulturarbetslivet med initiativförmågan och kunskapen att förverkliga idéer och genomföra projekt som påverkar samhället, konsten & kulturen, våra tankar och världen.

 

Innehåll och upplägg

Kulturverkstan utbildar kulturprojektledare som har operationella, relationella och kontextuella kunskaper och kompetenser. Det operativa betyder att studenten får de verktyg den behöver i rollen som projektledare. Det relationella syftar till att ge insikter och färdigheter i gruppdynamik, konflikthantering och ledarskap. Det kontextuella syftar till att öka reflektionen kring och förståelsen av hur omvärlden påverkar och påverkas av kulturprojekt. Som studerande vid Kulturverkstan ingår du i ett professionellt nätverk som dels består av uppdragsgivare, lärare och utbildningsledning, men även av andra studerande med bred erfarenhet inom kulturlivet.

Efter studier på kulturverkstan erhåller du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som omfattar 400 yrkeshögskolepoäng. Den som studerar på Kulturverkstan utvecklar under utbildningen tillsammans med kursare, lärare och praktikanordnare följande kompetenser:

 • Branschkunskap om konst och kultursektorn
 • Process- och projektledningskunskap i en komplex omvärld
 • Omvärldsanalys med kompetens att placera kulturprojekt i ett större sammanhang
 • Ekonomihantering och budgetarbete
 • Kompetens att leda och arbeta i arbetsgrupper, kommunikativ förmåga, konflikthantering
 • Marknadskommunikation i konst- och kulturverksamheter
 • Förståelse för och kunskap om konstnärliga och demokratiska processer
 • Kompetens att samverka internationellt och interkulturellt

Efter Kulturverkstan

De som har tagit examen från Kulturverkstan återfinns både i det fria kulturlivet, på konst- och kulturinstitutioner, inom offentlig förvaltning och i det privata näringslivet. Enligt mätningarna som görs sex månader efter examen så har åttio procent fått jobb inom rätt fält.

Besök vårt arkiv Efter kulturverkstan där vi samlar berättelser om vad alumner arbetar idag

 

Kurser

Utbildningen har huvudmoment/delkurser som ofta är integrerade i varandra. En veckas studier motsvarar 5 YH-poäng. Här kan du se en fullständig kursöversikt.

Vill du läsa mer om utbildningens mål och upplägg? Läs vår utbildningsplan.

 

Undervisning

Undervisning sker både i föreläsnings, workshop och seminarieform. Arbete i grupp blandas med individuella uppgifter. Lärarna hämtas från universitet, arbetsliv och kultursektorn, i Sverige såväl som utomlands. Utbildningen bedrivs på svenska och kräver grundläggande kunskaper i språket. Vissa föreläsningar och texter är på engelska.

Lärande i arbete

LIA – Utbildningen innehåller två praktikperioder, LIA, på sex respektive arton veckor. Tack vare Kulturverkstans väl utvecklade internationella nätverk är det möjligt för studenterna att förlägga sina praktikperioder utomlands.

Projektuppdrag – En viktig del i utbildningen är att lära genom att utföra skarpa uppdrag. Genom åren har vi skapat ett arkiv med många av de projekt som genomförts av studenterna, ta gärna en titt i vårt projektarkiv.

 

Bakgrund

Kulturverkstan är en yrkeshögskoleutbildning som startade 1999 och har utexaminerat upp emot 500 kulturprojektledare sedan dess. De allra flesta arbetar i dag inom kulturlivet; i organisationer med projekt- eller verksamhetsledande ansvar, i egna projekt eller i egna företag. Kulturverkstan drivs av Nätverkstan Kultur, en oberoende aktör i det västsvenska kulturlivet, ägd av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och Sensus. Kulturverkstan finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

 

Kulturverkstan en del av kulturlivet

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Du möter dem på föreläsningar, i projekt och på din praktik (LIA). Kulturverkstan är väl förankrad i kulturlivet både nationellt och internationellt. Skolan kvalitetssäkras och utvecklas kontinuerligt av en ledningsgrupp med representanter från olika delar av kultursektorn. Just nu består vår eminenta ledningsgrupp av följande krafter:

 • Anna Persson, konstnär och rektor på Domen Konstskola
 • Åsa Bernlo, Marknads- och försäljningschef, Göteborgs Symfoniker
 • Daniel Andersson, utvecklingsledare Rädda barnen
 • Mia Christersdotter Norman, verksamhetsledare Röda sten
 • PeO Sander, lektor i scenkonstproduktion, Stockholms konstnärliga högskola
 • Niklas Rydén, tonsättare, konstnärlig ledare, Atalante
 • Nathalie Bödtker Lund, verksamhetsledare WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
 • Karin Dalborg, VD Nätverkstan
 • Julianna Viðarsdottir, studeranderepresentant KV19
 • Peter Hjelm, studeranderepresentant KV20

 

Kulturverkstan är förutom den dagliga kommunikationen med gästföreläsare, uppdragsgivare, praktikanordnare, ledningsgrupp och andra samarbetspartner även medlem i nationella och internationella nätverk. Kulturverkstan bjuder hela tiden in aktuella och viktiga gästföreläsare för att utmana och utveckla våra studerande. Det senaste året har vi bland annat haft besök av Fanna Ndow Norrby – författare och mediastrateg, Mina Dennert – journalist och författare, Kendell Geers – konstnär och aktivist samt Lena Sundström – journalist och författare.

Ansökan

Nästa utbildningsstart sker i augusti 2021. Ansökan är öppen mellan den 1 februari t.o.m 30 april.

Obs! När du skickar in din ansökan digitalt samtycker du samtidigt att Kulturverkstan och Myndigheten för Yrkeshögskolan lagrar de personuppgifter du registrerar.

 

Förkunskapskrav

För att studera på Kulturverkstan krävs grundläggande behörighet vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande. Det krävs även särskild behörighet: minst sex månaders arbetserfarenhet, professionellt eller ideellt, inom kulturområdet. Det kan vara inom konstnärliga, kulturella eller kreativa verksamheter, såväl inom offentlig, privat som ideell sektor. Dessa särskilda förkunskaper krävs för att klara av att tillgodogöra sig utbildningen. Om du är osäker på om dina arbetserfarenheter svarar upp emot förkunskapskraven så hör gärna av dig till info@kulturverkstan.net för vägledning.

Läs mer om grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan. Som studerande på Kulturverkstan har du rätt att studera med särskilt pedagogiskt stöd samt det finns möjlighet till svenska med yrkesinriktning.

 

Så här ansöker du

1. Fyll i ansökningsformuläret längst ned (endast synligt när ansökan är öppen). Ansökan är öppen till och med den 30 april.

2. Bifoga digitalt studieintyg för grundläggande behörighet

3. Bifoga digitalt CV och arbetsintyg för att dels styrka att du uppnår särskild behörighet (minst sex månader arbetserfarenhet inom kulturområdet) samt styrka eventuell arbetserfarenhet utöver sex månader.

Att tänka på när du skriver CV: ange omfattning på respektive erfarenhet, antingen i procent eller antal timmar. Det är även viktigt att du tar med arbetserfarenhet utöver de sex månader som utgör behörighet, varje månad av erfarenhet ger poäng i urvalsprocessen. Exempel Cv:

Ex 1:.Ordförande i teaterföreningen Panter åren 2010-2013. Omfattning: 20 h / månad
Ex 2. Praktik på Kulturhuset Torget Jan 2017-juni 2017. Omfattning: 100 % (heltid)

4. Sänd i väg din digitala ansökan med ett klick, kontrollera att du har fått ett bekräftade mail till den mailadress du angett i ansökan.

 

Antagningsprocess

 

Första steget – Digital ansökan

Fyll i, bifoga dokument och skicka in din ansökan

 

Andra steget – Antagningsprov

Samtliga behöriga kallas via mejl till ett antagningsprov som består av en intervju samt en skriftlig övning. Dessa sker i anslutning till varandra i utbildningens lokaler. Intervjun varar i ungefär 20 min och den skriftliga delen 30 min. Syftet med antagningsprovet är att det ska komplettera ansökan och ge oss en tydligare bild av era intressen och drivkrafter. Det krävs inga förberedelser inför varken intervjun eller den skriftliga övningen.

Befinner du dig på annan ort och inte har möjlighet att närvara så kontakta info@kulturverkstan.net för antagningsprov på distans.

 

Tredje steget – Bedömning

Vi poängsätter er ansökan efter antal månader av arbetserfarenhet inom kulturlivet. Poäng på ansökan vägs samman med bedömning av antagningsprov, de 35 med högst poäng blir antagna.

 

Fjärde steget – Antagningsbesked

Antagningsbesked mailas ut senast den 18 juni 2021 till den mailadress som angivits i ansökan. Antingen är du antagen, reserv eller får avslag. Håll uppsikt på er mail under denna period då uteblivet svar innebär att din plats går vidare till den som står näst på tur som reserv. Sista dagen att svara på antagningsbeskedet är den 25 juni 2021.

Samarbeten

LIA

Varje år är Kulturverkstans studerande utspridda på spännande praktikperioder (LIA = lärande i arbete). Genom åren har hundratals olika organisationer inom kultursektorn samarbetat med studerande från skolan. Våra studerande är alltid på jakt efter en praktik som är utvecklande. De har alla arbetserfarenhet från kultursektorn före studierna och en bredd av olika kompetenser och erfarenheter som kan berika den verksamhet som tar emot.

Ni som är intresserade av att hitta ett samarbete med en studerande på Kulturverkstan är varmt välkomna till våra LIA-träffar i oktober eller hör av dig via mail så hjälper vi till. För att få inbjudan till dessa träffar, skicka ett mail till info@kulturverkstan.net.

 

Få hjälp av våra studerande med en brinnande fråga

På Kulturverkstan sker lärandet ofta genom skarpa uppdrag. Många olika verksamheter har  gett våra studerande uppdrag och på så vis fått nya perspektiv och hjälp med en brinnande fråga. Läs gärna mer om de senaste årens uppdrag i vårt projektarkiv.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att samarbeta med oss kring uppdrag.

Rekrytera en Kulturprojektledare

Kulturverkstan har examinerat närmare 500 kulturprojektledare sedan 1999. En majoritet av dessa arbetar idag i kultursektorn i Sverige eller utomlands. Alla som studerar på Kulturverkstan har olika erfarenheter med sig in i utbildningen vilket ger dem en individuell profil och spets. De mer generella kompetenser som två års studier på Kulturverkstan ger är:

 • Branschkunskap om konst och kultursektorn
 • Process- och projektledningskunskap i en komplex omvärld
 • Omvärldsanalys med kompetens att placera kulturprojekt i ett större sammanhang
 • Ekonomihantering och budgetarbete
 • Kompetens att leda och arbeta i arbetsgrupper, kommunikativ förmåga, konflikthantering
 • Marknadsföring av konst- och kulturverksamheter
 • Förståelse för och kunskap om konstnärliga och demokratiska processer
 • Kompetens att samverka internationellt och interkulturellt

Hör gärna av dig via mail om du tror att vi kan hjälpa dig med frågor som rör rekrytering. Vi kan ge dig tillgång till vårt stora nätverk av kompetenta kulturprojektledare!

Efter Kulturverkstan

              

English

Kulturverkstan: Education in International Cultural Project Management

Kulturverkstan is a two-year advanced vocational education in international cultural project management. Students are musicians, actors, writers, film makers, artists – but also people with an academic or other background who want to realise their ideas in practical cultural projects. The program is mainly Swedish and therefore requires basic knowledge in the Swedish language.

Kulturverkstan laps theory and practice. From the very start of the education the students turn their abilities into real cultural projects. The education consists of two periods of internship, for six and eighteen weeks respectivally. The teachers are recruited from universities as well from business life and the cultural sector. Kulturverkstan mixes the knowledge seeking and critical reflection of the academia with the bold practitioner´s ingenuity and ”do it yourself” attitude. Lectures laps with seminars and workshops. Individual tasks are mixed with working in groups.

Kulturverkstan is an education with three focuses: operation, process, contuext. Operation aims at providng the student with the practical tools necessary for a project manager in the cultural sector. Process aims at providing the student with necessary insights and abilities when it comes to conflict solving, group dynamics and questions of leadership. Context aims at enhancing the student´s reflectivity regarding how the surrounding world is influncing and influenced by a cultural project.

Kulturverkstan is an education that is mainly taught in Swedish, but several of the lectures, as well as a good part of the course literature, are from other countries. The students are therefore required to read and speak English fluently. Thanks to Kulturverkstan´s well established international networks, the students can site their internships abroad.

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-743 99 08
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg