Kulturverkstan – YH-utbildning till internationell kulturprojektledare

Det senaste från Kulturverkstan – YH-utbildning till internationell kulturprojektledare

Kulturverkstan

▶︎ Kulturverkstan är en tvåårig yrkeshögskola för dig som vill arbeta med konst och kultur, utveckla projekt och förverkliga idéer.

▶︎ Utbildningen är kostnadsfri. Du kan få studiemedel genom CSN.

▶︎ Studierna bedrivs på helfart under två år. Efter avslutade studier får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som internationell kulturprojektledare, 400-YH-poäng.

▶︎ Kulturverkstans lokaler ligger i Lagerhuset, nära Järntorget i Göteborg.

▶︎ Utbildningsanordnare är Nätverkstan. Vi ett oberoende kunskapscentrum som stöttar och utvecklar kulturlivet.

Sök Kulturverkstan 2023. Utbildningsstart i augusti. Ansökan öppnar 1 februari med sista ansökningsdag den 30 april. Läs mer här.

 

En yrkeshögskola i samarbete med kulturlivet

Kulturverkstan är en utbildning som bedrivs som yrkeshögskola, YH. Det innebär att utbildningen kombinerar teori med praktik och har ett nära samarbete med arbetslivet. Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Du möter dem på föreläsningar, i projekt och på din praktik. Samarbetet gör att du får med dig de kompetenser som efterfrågas inom kultursektorn. 

Konkreta projekt och uppdrag

Från första stund får du utveckla dina kunskaper och förmågor i skarpa kulturprojekt. Du arbetar med att planera och genomföra konkreta uppdrag från externa uppdragsgivare. Kulturverkstan är väl förankrad i kulturlivet.

Lärande i arbete

En stor del av utbildningen sker genom praktik, som inom yrkeshögskolan kallas lärande i arbete. Utbildningen innehåller två praktikperioder på sex respektive 18 veckor. Kulturverkstan har ett väl utvecklat nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

En yrkeshögskola som leder till jobb 

Kulturverkstan blandar forskarens kunskapssökande och kritiska reflektion med den djärve praktikerns påhittighet och gör-det-själv-attityd. Vi ser till att du får med dig de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Målet är att du efter utbildningen ska gå ut i arbetslivet med initiativförmågan och kunskapen att förverkliga idéer och genomföra projekt som påverkar samhället, konsten, kulturen, våra tankar och världen. Studerande på yrkeshögskola får ofta jobb direkt efter examen.

En utbildning för dig som vill arbeta professionellt med kultur

Kulturverkstan vänder sig till möjliggörare och kulturutövare. Kanske är du musiker, skådespelare, författare, filmare eller bildkonstnär. Kanske har du en akademisk eller annan bakgrund och vill få kompetens och konkreta verktyg för att arbeta med konst och kultur. För att ansöka behöver du minst sex månaders arbetserfarenhet – antingen professionellt eller ideellt – från kulturlivet. Här kan du läsa mer om behörighet och förkunskapskrav.

Som studerande på Kulturverkstan ingår du i ett sammanhang och nätverk. Det består dels av uppdragsgivare, lärare och utbildningsledning, men även av andra studerande med bred erfarenhet av kulturlivet. Utbildningen passar dig som skulle vilja lära dig mer om hur du kan utveckla kulturprojekt och förverkliga idéer tillsammans med andra.

Utbildningens innehåll

Upplägg

Utbildningen på Kulturverkstan varvar teori och praktik. Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops och seminarier. Arbete i grupp blandas med individuella uppgifter. Lärarna hämtas från universitet, arbetsliv och kultursektorn. Utbildningen innefattar två praktikperioder, Lärande i arbete, som ger en möjlighet att fördjupa dig i ett område som passar just dig. En tredjedel av utbildningen består av praktik.

Språk

Utbildningen bedrivs på svenska och kräver grundläggande kunskaper i språket. Vi kan erbjuda språkstöd. Vissa föreläsningar och texter är på engelska.

Komptenser

Vi utbildar kulturprojektledare som har operationella, relationella och kontextuella kunskaper och kompetenser.

 • Det operativa betyder att du får de verktyg den behöver i rollen som projektledare.
 • Det relationella syftar till att ge insikter och färdigheter i gruppdynamik, konflikthantering och ledarskap.
 • Det kontextuella syftar till att öka reflektionen kring och förståelsen av hur omvärlden påverkar och påverkas av kulturprojekt.

Under utbildningen utvecklar vi tillsammans följande kompetenser:

 • Branschkunskap om konst och kultursektorn
 • Process- och projektledningskunskap i en komplex omvärld
 • Omvärldsanalys med kompetens att placera kulturprojekt i ett större sammanhang
 • Ekonomihantering och budgetarbete
 • Kompetens att leda och arbeta i arbetsgrupper, kommunikativ förmåga, konflikthantering
 • Marknadskommunikation i konst- och kulturverksamheter
 • Förståelse för och kunskap om konstnärliga och demokratiska processer
 • Kompetens att samverka internationellt och interkulturellt

Kurser

Utbildningen har huvudmoment/delkurser som ofta är integrerade i varandra. En veckas studier motsvarar 5 YH-poäng.

År 1
Konsten & kulturen I, 10 p
Kulturprojektet: metod & process, 65 p
Kulturlivets omvärld & arkitektur, 25 p
Kulturprojektet i text & bild, 15 p
Kulturekonomi & kulturföretagande, 30 p
Lärande i arbete I, 30 p
Internationellt kultursamarbete, 25 p

År 2
Konsten & kulturen II, 15 p
Marknadskommunikation för kulturfältet, 30 p
Examensarbete, 20 p
Den digitala kultursektorn, 15 p
Ledarskap i kulturlivet, 20 p
Lärande i arbete II, 100 p

Efter avslutade studier erhåller du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som omfattar 400 yrkeshögskolepoäng. Du examineras som internationell kulturprojektledare. Mer information finns i vår utbildningsplan.

Ansökan till Kulturverkstan

Förkunskapskrav

Vad behöver du för att kunna studera på Kulturverkstan?

 • För det första krävs grundläggande behörighet, vilket innebär innebär en gymnasieexamen eller motsvarande. Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan.
 • För det andra krävs särskild behörighet. Det betyder att du behöver minst sex månaders arbetserfarenhet, professionellt eller ideellt, inom kulturområdet. Erfarenheterna kan vara från konstnärliga, kulturella eller kreativa verksamheter inom offentlig, privat eller ideell sektor. Dessa särskilda förkunskaper krävs för att klara av att tillgodogöra sig utbildningen. 

Om du är osäker på om dina arbetserfarenheter svarar upp emot förkunskapskraven hör gärna av dig till oss för vägledning. Mejla info@kulturverkstan.net

Som studerande på Kulturverkstan har du rätt att studera med särskilt pedagogiskt stöd. Det finns även möjlighet till språkstöd genom svenska med yrkesinriktning.

Så här ansöker du till Kulturverkstan

 • Fyll i ansökningsformuläret.
 • Bifoga studieintyg för grundläggande behörighet.
 • Bifoga CV och arbetsintyg för att styrka att du uppnår särskild behörighet samt eventuell arbetserfarenhet inom kulturområdet utöver sex månader.
 • Skicka in din ansökan med ett klick. Kontrollera att du får ett bekräftande mejl till den adress du har angett i ansökan.

När du skriver ditt CV: Ange omfattning på respektive erfarenhet, antingen i procent eller antal timmar. Varje månad av erfarenhet ger poäng i urvalsprocessen. Det är därför viktigt att du även tar med arbetserfarenhet utöver de sex månader som utgör behörighet.

Exempel 1: Ordförande i teaterföreningen Panter 2010–2013. Omfattning: 20 h/månad.
Exempel 2. Samordnare på Kulturhuset Torget januari 2017–juni 2017. Omfattning: 100 % (heltid).
Exempel 3: Frilansande konstnär mellan mars 2016 – maj 2022. Omfattning 25%

 

Antagningsprocess

1) Digital ansökan. Fyll i, bifoga dokument och skicka in din ansökan

2) Antagningsprov. Samtliga behöriga kallas via mejl till ett antagningsprov. Det består av en intervju (20 minuter) samt en skriftlig övning (30 minuter). Dessa sker i anslutning till varandra, antingen i våra lokaler eller på distans. Syftet är att komplettera ansökan och ge oss en tydligare bild av era intressen och drivkrafter. Det krävs inga förberedelser inför antagningsprovet.

3) Bedömning. Vi poängsätter ansökan efter antal månader av arbetserfarenhet inom kulturlivet. Poäng på ansökan vägs samman med bedömning av antagningsprov, de med högst poäng blir antagna.

4) Antagningsbesked. Antagningsbesked mejlas ut dagen innan midsommarafton. Antingen är du antagen, reserv eller får avslag. Sista dag för att svara på antagningsbeskedet kommer anges i beskedet. Håll koll på den mejl du har angivit i ansökan då uteblivet svar innebär att din plats går vidare till den reserv som står näst på tur.

Arbete inom kultur och projektledning

Efter examen – arbete inom olika delar av kulturlivet

De allra flesta som gått på Kulturverkstan har idag arbete inom kultursektorn. 70 procent har fått jobb inom rätt fält enligt de mätningar som görs sex månader efter examen. Möjliga yrkesroller för en kulturprojektledare är många, men några exempel är producent, kultursamordnare, kulturföretagare, kulturutvecklare och verksamhetsledare.

Vi har genom åren examinerat flera hundra kulturprojektledare. De återfinns både i det fria kulturlivet, på konst- och kulturinstitutioner, inom offentlig förvaltning och i det privata näringslivet. Behovet av de kompetenser som studerande på Kulturverkstan får under utbildningen är stort. Inom yrkehögskolan är det en viktig aspekt att se till att de kunskaper som du får ständigt är aktuella och efterfrågade.

Unik kompetens inom kultur och projektledning

Alla har olika erfarenheter med sig in i utbildningen vilket ger våra studerande en individuell profil och spets. De konkreta verktyg och kunskaper du får med dig under två år Kulturverkstan ger kompetens att leda projekt i en mängd olika sammanhang och att arbeta professionellt med konst och kultur.

Vad gör du efter Kulturverkstan?

Vi har samlat några berättelser från personer som tidigare studerat på Kulturverkstan i ett arkiv. Här kan du läsa mer om vad de jobbar med och vad de konkret fick med sig från utbildningen in i arbetslivet.

Cecilia Suhaid Gustafsson – konstnärlig ledare på scenen Atalante och eget produktionsbolag
Helena Lundström – egenföretagare inom kläddesign och artist
Oskar Ekström – programchef på Bokmässan i Göteborg
Stina Nilss –  konst och unga, landsbygdskultur, hbtqia-frågor och litteratur
Gloria Esteban – programproducent på kulturhuset Blå Stället i Angered
Maja Alasalmi – producent på Ung Scen Norr
Matilda Magnusson – producent på teatergruppen Big Wind och driver ett kulturhus
Jan Kärrö – litteraturhandläggare på Kulturrådet
Therese Sahlin – projektledare på danskompaniet Don’t Hit Mama och driver podcast
Petra Kloo Vik – ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten på Göteborgs Symfoniker

              

Om Kulturverkstan

Kulturverkstan startade 1999 och vi har examinerat ungefär 700 kulturprojektledare. Utbildningen bedrivs inom yrkeshögskolan och utvecklas ständigt utifrån relevanta kompetensbehov. Vi antar ungefär 35 nya studerande varje år och två klasser går parallellt.

Utbildningsanordnare

Kulturverkstan drivs av Nätverkstan, en oberoende aktör ägd av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och Sensus. Nätverkstan är ett kunskapscentrum som stöttar och utvecklar kulturlivet. Utbildningen finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Våra lokaler – Lagerhuset i Göteborg

Kulturverkstan är en platsbunden utbildning och vi har vår bas i Göteborg. Våra klassrum ligger i Lagerhuset, nära Järntorget, och i lokalerna finns även Nätverkstan, Frilagret, Göteborgs litteraturhus, förlag, tidskrifter och andra kulturverksamheter.

Information med anledning av coronaviruset och Covid-19

På grund av Covid-19 sker vår undervisning just nu på distans, men så snart restriktioner och samhällssituationen ändras kommer vi återgå till platsbunden undervisning.

Ledningsgrupp för Kulturverkstan

Skolan kvalitetssäkras och utvecklas kontinuerligt av en ledningsgrupp med representanter från olika delar av kultursektorn. Just nu består vår ledningsgrupp av följande krafter:

 • Anna Persson – konstnär och rektor på Domen Konstskola
 • Åsa Bernlo – marknads- och försäljningschef, Göteborgs Symfoniker
 • Daniel Andersson – utvecklingsledare Rädda barnen
 • Mia Christersdotter Norman – verksamhetsledare Röda sten
 • PeO Sander – lektor i scenkonstproduktion, Stockholms konstnärliga högskola
 • Niklas Rydén – tonsättare, konstnärlig ledare, Atalante
 • Nathalie Bödtker Lund – verksamhetsledare WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
 • Karin Dalborg – vd Nätverkstan
 • Julianna Viðarsdottir – studeranderepresentant KV19
 • Peter Hjelm – studeranderepresentant KV20

Våra samarbeten

Kulturverkstan arbetar nära andra aktörer i kulturlivet genom uppdragsgivare, praktikanordnare, gästföreläsare, ledningsgrupp och andra samarbetspartners. Vi är även medlemmar i nationella och internationella nätverk. Vi är alltid öppna för nya möjliga samarbeten.

Gästföreläsare

För att utmana och utveckla våra studerande och oss själva bjuder vi ständigt in aktuella och viktiga gästföreläsare. Det senaste året har vi bland annat haft besök av Fanna Ndow Norrby – författare och mediastrateg, Mina Dennert – journalist och författare, Kendell Geers – konstnär och aktivist samt Lena Sundström – journalist och författare.

Praktikplatser – Lärande i arbete

Varje år är Kulturverkstans studerande på praktik, så kallat Lärande i arbete – LIA. Hundratals olika organisationer inom kultursektorn har genom åren samarbetat med studerande från Kulturverkstan. Om ni är intresserade av att ta emot studerande under deras praktik är ni varmt välkomna att höra av er. Vi arrangerar LIA-träffar i oktober med mer information. Vill ni veta mer eller få inbjudan till nästa träff, skicka ett mejl till info@kulturverkstan.net.

Uppdrag

På Kulturverkstan sker lärandet ofta genom skarpa uppdrag. Många olika verksamheter har gett våra studerande uppdrag och på så vis fått nya perspektiv och hjälp med en brinnande fråga. Läs gärna mer om olika exempel i vårt projektarkiv. Vill ni samarbeta kring konkreta projekt och uppdrag, mejla info@kulturverkstan.net.

English

Education in International Cultural Project Management

Are you interested in cultural project management?

Kulturverkstan is a two-year advanced vocational education in international cultural project management. Students are musicians, actors, writers, film makers, artists – but also people with an academic or other background who want to realise their ideas in practical cultural projects. Thanks to Kulturverkstan´s well established international networks, the students can site their internships abroad. 

Kulturverkstan laps theory and practice

From the very start of the education the students turn their abilities into real cultural projects. The education consists of two periods of internship, for six and eighteen weeks respectivally. The teachers are recruited from universities as well from business life and the cultural sector. Kulturverkstan mixes the knowledge seeking and critical reflection of the academia with the bold practitioner´s ingenuity and ”do it yourself” attitude. Lectures laps with seminars and workshops. Individual tasks are mixed with working in groups.

Kulturverkstan is an education with three focuses: operation, process, contuext. Operation aims at providng the student with the practical tools necessary for a project manager in the cultural sector. Process aims at providing the student with necessary insights and abilities when it comes to conflict solving, group dynamics and questions of leadership. Context aims at enhancing the student´s reflectivity regarding how the surrounding world is influncing and influenced by a cultural project.

Required language skills

The program is mainly Swedish and therefore requires basic knowledge in the Swedish language. Kulturverkstan is an education that is mainly taught in Swedish, but several of the lectures, as well as a good part of the course literature, are from other countries. The students are therefore required to read and speak English fluently.

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg